logo


Ακόμη μια φορά για τις 8 το βράδυ ορίστηκε η ώρα έναρξης της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διονύσου, την προσεχή Τρίτη 26 Ιουνίου. Την πρόσκληση υπογράφει ο Αντιπρόεδρος του Σώματος Θ. Στάικος, μια που η Πρόεδρος Σ. Κατσίγιαννη βρίσκεται σε κατάσταση πολύ προχωρημένης εγκυμοσύνης. Στην Ημερήσια Διάταξη περιλαμβάνονται συνολικά 18 θέματα ανάμεσα στα οποία:

*Η απ’ ευθείας ανάθεση του καθαρισμού των σχολικών κτηρίων, στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κορονοϊού, σε ιδιώτη εργολάβο, ύψους 8.000 ευρώ περίπου και η σχετική δεσμευτική αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου, θέμα που συνοδεύεται από την αντίστοιχη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

*Η οριστική παραγραφή 140.000 ευρώ που ενώ αποφασίστηκε να δοθούν στις δυο Σχολικές Επιτροπές- 70.000 στην καθεμιά- ως έκτακτη επιχορήγηση το Δεκέμβριο του 2019, εντούτοις δεν δόθηκαν εγκαίρως και παραγράφονται μια που άλλαξε το οικονομικό έτος. Μαζί με αυτές παραγράφεται και ποσόν 50.000 ευρώ, επίσης έκτακτη επιχορήγηση προς το Δημοτικό Οίκο Ευγηρίας Δ. και Θ.  Κυριακίδου, στη Δροσιά, από το 2016, καθώς και οι επιχορηγήσεις του ίδιου έτους προς τα Κλιμάκια Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας Δήμου Διονύσου, που ενώ είχαν αποφασιστεί- με έκδοση παραστατικού στις 31 Δεκεμβρίου!- επίσης δεν δόθηκαν, προφανώς, εκείνη τη χρονιά. Συνολικά παραγράφονται 211.700 ευρώ.

*Η αντικατάσταση και των 4 Διευθυντών Β’Βάθμιας Εκπαίδευσης που μετέχουν ex officio ως τακτικά και αναπληρωματικά μέλη στην οικεία Σχολική Επιτροπή, μετά την παραίτηση των Ι. Μαγκανιώτη, Ρ. Πολίτη, Ε. Κρεμμύδα και Α. Ρέτση, στη γραμμή του συνδικαλιστικού οργάνου των καθηγητών, το 2018, να μην μετέχουν στην Επιτροπή, όσο συνάδελφοί τους διώκονταν με μηνύσεις και αγωγές από την απελθούσα Διοίκηση του Δήμου. Εντούτοις τον περασμένο Απρίλιο η Σχολική Επιτροπή αποφάσισε την παραίτησή της από τα σχετικά δικόγραφα. Σημειωτέον πως στην εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου Γ. Τσουδερού περιλαμβάνεται στους παραιτηθέντες και η κ. Πολίτη, Διευθύντρια του Γυμνασίου Δροσιάς, που όμως από τον περασμένο Νοέμβριο έχει αντικατασταθεί από τον Α. Ελευθεράκη, Διευθυντή του ΓΕΛ Άνοιξης.

*Η παράταση για 5 ακόμη χρόνια της συνεργασίας του Δήμου Διονύσου με την εταιρεία RECYCOM, που δραστηριοποιείται στο χώρο της ανακύκλωσης ρούχων και υποδημάτων. Η συνεργασία αυτή ξεκίνησε το 2013 με την τοποθέτηση των γνωστών κόκκκινων κάδων, όπου οι πολίτες μπορούν να αφήνουν μεταχειρισμένα ρούχα και παπούτσια σε καλή κατάσταση, τα οποία εν συνεχεία η εταιρεία μεταποιεί σε πανιά, στουπιά κ.λπ., ενώ μέρος τους διατίθεται για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου. Στα 7 χρόνια που η RECYCOM συνεργάζεται με το Δήμο Διονύσου, από τους 27 κόκκινους κάδους έχουν περισυλλεγεί 250.000 κιλά μεταχειρισμένα ρούχα και υποδήματα, γράφει στην εισήγησή του ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Ν. Καρυστινός, και προτείνει την παράταση της συνεργασίας για 5 επιπλέον χρόνια και για 30 συνολικά κάδους. Στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας περιλαμβάνεται η υποχρέωση της εταιρείας να καταβάλει ετησίως στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, σε ανταπόδοση του προγράμματος ανακύκλωσης ενδυμάτων και υποδημάτων και όλες τις λοιπές υπηρεσίες του, το ποσό των 1200 € σε δωροεπιταγές ή για κάλυψη βασικών αναγκών του Δήμου, καθώς και να επιστρέφει ποσότητα από τα συλλεγόμενα ρούχα έως 500 κιλά (σε καλή κατάσταση και καθαρά), ανά έτος, για τις ανάγες του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Αναλυτικά η Ημερήσια Διάταξη:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 1ο: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020 Δήμου Διονύσου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 2ο: Παραγραφή απαιτήσεων κατά Δημοσίου οικονομικού έτους 2020.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ 3ο: Ανάθεση της υπηρεσίας για τον καθαρισμό Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου λόγω έκτακτων και κατεπειγόντων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού covid-19, με την μέθοδο της απευθείας ανάθεσης, & 3η δεσμευτική αναμόρφωση π/υ ο.ε. 2020.

ΘΕΜΑ 4ο: 4η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ Ο.Ε. 2020.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 5ο: Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ (άρθρο 103 παρ.4 Ν.3852/2010) ‘Σχολική Επιτροπή σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ’.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση της αριθ. 28/26-5-2020 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ» με θέμα «Καθορισμός καταβολής μηνιαίας οικονομικής εισφοράς(τροφεία) για το σχολικό έτος 2020-2021 των φιλοξενούμενων νηπίων στα Παραρτήματα των Παiδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών».

TMHMA ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ 7ο: Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Μεταχειρισμένων Ενδυμάτων και Υποδημάτων της Εταιρείας RECYCOM

ΘΕΜΑ 8ο: Β’ Κατανομή 2020 για λειτουργικές Δαπάνες των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου συνολικού ποσού 74.068,73 ευρώ (αριθ.πρωτ. 10177/6-5-2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών -Ταμειακή Υπηρεσία Δήμου Διονύσου).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 9ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «την παροχή υπηρεσιών εργασιών οδοκαθαρισμού & συντήρησης καθαριότητας (οδών πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων των επτά δημοτικών ενοτήτων) Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 10ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Υπηρεσιών τεχνικού Ασφάλειας για δύο έτη.

ΘΕΜΑ 11ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ «Υπηρεσία Συντήρησης Μηχανημάτων – Εργαλείων Πρασίνου».

ΘΕΜΑ 12ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ KHH5529, KHH5526, KHO6025, KHO6056, KHI3072 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΔΙΟΝΥΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚ. ΕΥΓΕΝΙΟΣ Ε.Π.Ε.».

ΘΕΜΑ 13ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Συντήρηση και προμήθεια αναλωσίμων φωτοτυπικών μηχανημάτων μάρκας RICOH».

ΘΕΜΑ 14ο: Διαβίβαση για την έγκριση πρωτόκολλων οριστικής παραλαβής τμημάτων των υπηρεσιών ταφών εκταφών στα Κοιμητήρια των Δημοτικών Κοινοτήτων, Ανάδοχος Χριστοδούλου Κωνσταντίνος.

ΘΕΜΑ 15ο: Διαβίβαση για την έγκριση πρωτόκολλων οριστικής παραλαβής των υπηρεσιών (συνοπτικός) για την αποκομιδή βιοαποδομήσιμων υλικών, Ανάδοχος ΠAΥΛΑΚΗΣ.(αρ.πρωτ. 13885/18-6-2020).

ΘΕΜΑ 16ο: Διαβίβαση για την έγκριση πρωτόκολλων οριστικής παραλαβής των υπηρεσιών (συνοπτικός) για την αποκομιδή βιοαποδομήσιμων υλικών, Ανάδοχος ΠAΥΛΑΚΗΣ. (αρ.πρωτ. 13888/18-6-2020).

ΘΕΜΑ 17ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ “Συντήρηση και προμήθεια αναλωσίμων φωτοτυπικών μηχανημάτων μάρκας TOSHIBA”.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΘΕΜΑ 18ο: Τροποποίηση της 158/2016 Απόφασης Δ.Σ.