logo


Στις 8 το βράδυ, για δεύτερη συνεχόμενη φορά, θα ξεκινήσει η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Διονύσου που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 26 Μαϊου, κλείνοντας μια ημέρα γεμάτη συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων του Δήμου (σ.σ. θα έχει προηγηθεί στις 9 το πρωί συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής και στις 10.30 της ΕΣΤΙΑΣ).

Στην Ημερήσια Διάταξη για το Δημοτικό Συμβούλιο περιλαμβάνονται 20 θέματα, και ανάμεσά τους:

*Η έγκριση του πακέτου μέτρων στήριξης της τοπικής αγοράς στο πλαίσιο της πανδημίας, θέμα που θα έχει συζητηθεί λίγες ώρες νωρίτερα και από την Οικονομική Επιτροπή. Εν προκειμένω, στην εισήγηση που συνοδεύει το θέμα, αναφέρονται: η απαλλαγή από τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού για όσες επιχειρήσεις διέκοψαν τη λειτουργία τους λόγω του κορονοϊού και για όσο διάστημα παρέμειναν κλειστές, η έκδοση αδειών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων με απαλλαγή των αντιστοίχων τελών για το έτος 2020, κατόπιν ελέγχου από τις αρμόδιες υπηρεσίες της τήρησης της κείμενης νομοθεσίας, του κανονισμού Κατάληψης Κοινοχρήστων Χώρων, της απόφασης περί «Παραχώρησης χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων» και της οριοθέτησής του από την αρμόδια υπηρεσία, ενώ προτείνεται και η απαλλαγή του προστίμου 2% εκπρόθεσμης καταβολής του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων (0,5%) των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και του τέλους παρεπιδημούντων (0,5%), εφόσον η εξόφληση του αναλογούντος τέλους πραγματοποιηθεί έως 31/08/2020 και θα αφορά το Φ.Π.Α. μηνών: Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου 2020 καθώς και το Φ.Π.Α. Α’ και Β’ τριμήνου 2020.

*Μελέτη συνολικού προϋπολογισμού 7.235.000 ευρώ έχει συντάξει η Τεχνική Υπηρεσία, κατόπιν εντολής του αρμόδιου Αντιδημάρχου Στ. Κριεμάδη, για έργα οδοποιίας, σε δρόμους όπου έχουν ολοκληρωθεί τα έργα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων, καθώς και οι ιδιωτικές συνδέσεις, αλλά και σε κύριες οδούς του Δήμου που έχουν ανάγκη άμεσης συντήρησης μια που εξυπηρετούν μεγάλο όγκο οχημάτων καθημερινά. Η μελέτη εντάσσεται στον προγραμματισμό της Περιφέρειας Αττικής, που θα χρηματοδοτήσει και την υλοποίηση του έργου. Αξίζει εδώ να σημειωθεί πως, σύμφωνα με σχετικές ανακοινώσεις της Διοίκησης, άλλα 5 εκατομμύρια θα διατεθούν για έργα οδοποιίας από Ίδιους Πόρους του Δήμου. Στον πίνακα των οδών που συνοδεύουν τη μελέτη περιλαμβάνονται 148 τμήματα δρόμων και στις 7 Κοινότητες, εντός και εκτός σχεδίου, καθώς και εντός οικισμών, συνολικού μήκους 43.732 μέτρων και επιφάνειας 265.488 τ.μ.

*Επιπλέον μελέτη, για τη συντήρηση και επισκευή των δημοτικών και σχολικών κτηρίων της πόλης, συνολικού προϋπολογισμού 3 εκατομμυρίων ευρώ από Ίδιους Πόρους, συντάσσεται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο να ζητεί τη σχετική τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος.

*Δυο νέα τμήματα προτείνει να ιδρυθούν στη Μουσική Σχολή του Δήμου Διονύσου ο Διευθυντής της Γ. Τουφεξής. Πρόκειται πιο συγκεκριμένα για τα Τμήματα Σαξόφωνου και Φωνητικής (Μονωδίας). Παράλληλα το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να εγκρίνει τα ονόματα των 11 δασκάλων, που διδάσκουν στη Μουσική Σχολή, με τις αντίστοιχες ειδικότητές τους. Αξίζει εδώ να σημειωθεί πως για τη σχολική χρονιά 2019 – 2020 η Μουσική Σχολή αριθμεί εκατόν σαράντα πέντε σπουδαστές!

*Προς έγκριση έρχεται, επίσης, στο Δημοτικό Συμβούλιο ο κανονισμός λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου (σ.σ. που απορροφά την ήδη υπάρχουσα δομή του Δήμου και θα συνεχίσει να τροφοδοτεί  κάθε μήνα 300 οικογένειες, καθώς και έκτακτα περιστατικά με τρόφιμα και είδη παντοπωλείου, είδη ατομικής υγιεινής, κατεψυγμένα προϊόντα καθώς και αναγκαία είδη) και του Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Διονύσου. Πρόκειται για νέα δομή που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αττική 2014-2020” μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου το 2017 και της Περιφέρειας το 2018. Θα διοικείται από 9μελή διαπαραταξιακή Επιτροπή Διαχείρισης, στην οποία Πρόεδρος θα είναι ο εκάστοτε Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, ενώ υποχρεωτική είναι η συμμετοχή κοινωνικού λειτουργού του Δήμου.

*Τέλος, έρχεται προς έγκριση η 1η Τροποποίηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Διονύσου για το 2020, η οποία έχει ήδη εγκριθεί κατά πλειοψηφία από την Οικονομική Επιτροπή στη συνεδρίασή της την Τρίτη 19 Μαϊου, και περιλαμβάνει τη νέα στοχοθεσία του Δήμου μετά από την 1η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού καθώς και την τροποποίηση της στοχοθεσίας του Δημοτικού Γηροκομείου στη Δροσιά για το 2020.

Αναλυτικά η Ημεερήσια Διάταξη:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ 1ο: 1η Τροποποίηση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Διονύσου οικ. έτους 2020.

ΘΕΜΑ 2ο: Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων- Δαπανών έτους 2020 για το Α ́ τρίμηνο.

ΘΕΜΑ 3ο: Λήψη μέτρων στήριξης της τοπικής αγοράς λόγω Covid-19.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 4ο: Διαγραφή οφειλών του Δήμου έως 31/12/2014, λόγω παραγραφής τους. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 5ο: Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ (άρθρο 103 παρ.4 Ν.3852/2010) ‘Σχολική Επιτροπή σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ’.

ΘΕΜΑ 6ο: Κατάθεση πάγιας προκαταβολής κοινοτήτων σε λογαριασμό του Δήμου και ορισμός υπεύθυνου κίνησης λογαριασμού.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 3/2020 μελέτης του έργου: «ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ»

ΘΕΜΑ 8ο: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020 Δήμου Διονύσου.

TMHMA ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Προσθήκη Τμημάτων της Μουσικής Σχολής Δήμου Διονύσου κατά το σχολικό έτος 2019-2020

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος “ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ” με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003621, ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΣΠΑ 2014-2020 και εκλογή της Επιτροπής Διαχείρισης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 11ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «την παροχή υπηρεσιών εργασιών οδοκαθαρισμού & συντήρησης καθαριότητας (οδών πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων των επτά δημοτικών ενοτήτων) Δήμου Διονύσου»

ΘΕΜΑ 12ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Υπηρεσιών τεχνικού Ασφάλειας για δύο έτη».

ΘΕΜΑ 13ο: Διαβίβαση για την έγκριση πρωτόκολλων οριστικής παραλαβής των υπηρεσιών για την παροχή υπηρεσιών Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτρο- Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Αντλιοστασίων και Δεξαμενών Πόσιμου Νερού, Ανάδοχος. ΜΑΝΕΣΗΣ

ΘΕΜΑ 14ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΙ9647, ΚΗΙ3034, ΚΗΗ2253, ΚΗΗ2320, 4900107267(αρ. πλαισίου) ΚΗΗ2254, ΚΗΗ6168, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΜΙΕΤΣΕΛ».

ΘΕΜΑ 15ο: Διαβίβαση για την έγκριση πρωτόκολλων οριστικής παραλαβής των υπηρεσιών (συνοπτικός) για την αποκομιδή βιοαποδομήσιμων υλικών, Ανάδοχος. ΠAΥΛΑΚΗΣ. (Αριθ. Πρωτ: 10159/6-5-20)

ΘΕΜΑ 16ο: Διαβίβαση για την έγκριση πρωτόκολλων οριστικής παραλαβής των υπηρεσιών (συνοπτικός) για την αποκομιδή βιοαποδομήσιμων υλικών, Ανάδοχος. ΠAΥΛΑΚΗΣ. (Αριθ. Πρωτ: 10741/13-5-20)

ΘΕΜΑ 17ο: Διαβίβαση για την έγκριση πρωτόκολλων οριστικής παραλαβής των υπηρεσιών (συνοπτικός) για την αποκομιδή βιοαποδομήσιμων υλικών, Ανάδοχος. ΠAΥΛΑΚΗΣ. (Αριθ. Πρωτ: 11107/18-5-20)

ΘΕΜΑ 18ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ KAI ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ME142158 ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΣΙΔΕΡΗΣ Ι. ΜΙΧΑΛΗΣ».

ΘΕΜΑ 19ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ KAI ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ME88139 JCB ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΣΙΔΕΡΗΣ Ι. ΜΙΧΑΛΗΣ».

ΘΕΜΑ 20ό: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΜΙΕΤΣΕΛ».