logo


Με απόφαση Δημάρχου, που αναρτήθηκε στη Διαύγεια τη Δευτέρα 18 Μαϊου, τροποποιούνται προσωρινά και μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020 οι αρμοδιότητες του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Διονύσου Στ. Μιχιώτη, όπως αυτές περιγράφονταν σε αντίστοιχη απόφαση του περασμένου Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, ο ρόλος του Γενικού Γραμματέα γίνεται πιο επιτελικός και πιο συγκεκριμένα:

Η εργασία του Γενικού Γραμματέα εστιάζεται προσωρινά για το διάστημα έως 31-12-2020 στις αρμοδιότητες που περιγράφονται στις παραγράφους (2δ), (2 στ), (2 ζ) και (2η) δηλαδή: 

Στην μέριμνα για τον σχεδιασμό προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης του προσωπικού στη βάση των εκπαιδευτικών αναγκών, γνώσεων και δεξιοτήτων,

Στην συμμετοχή στη κατάρτιση του Επιχειρησιακού Σχεδίου και των Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης και παρακολούθηση επίτευξης στόχων,

Στην εποπτεία του Γραφείου Διαβούλευσης και υλοποίησης των σχετικών δράσεων της δημόσιας διαβούλευσης, και

Στην εποπτεία της σχεδίασης και υλοποίησης των έργων καινοτομίας, των νέων τεχνολογιών και αξιοποίησης σχετικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων

Για τον σκοπό αυτό, συνεχίζει η απόφαση, αναστέλλονται για το ίδιο διάστημα οι αρμοδιότητες που περιγράφονται στις παραγράφους (1στ) και (1ζ), δηλαδή:

Να μεριμνά για την επεξεργασία από τις αρμόδιες υπηρεσίες των θεμάτων που είναι προς συζήτηση ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη ή έχουν ήδη συζητηθεί σε αυτά, καθώς και να τα υποστηρίζει ενώπιον των ανωτέρω οργάνων, εφόσον κρίνεται απαραίτητο από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ή της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, και

Να παρακολουθεί τη διαδικασία εφαρμογής των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.