logo


Υιοθετήθηκε από τη Διοίκηση Ζαμάνη, σε μια προσπάθεια μείωσης της εγκληματικότητας στην περιοχή μας. Παρά τα συχνά αιτήματα από τις τότε μειοψηφίες, που αντιδρούσαν θεωρώντας την εν λόγω υπηρεσία πρόχειρα σχεδιασμένη, ελλιπώς οργανωμένη και, άρα, αναποτελεσματική και απλά ευρωβόρα, στοιχεία συγκεκριμένα για την αποτροπή παραβατικών συμπεριφορών ουδέποτε παρουσιάστηκαν. Η σημερινή Δημοτική Αρχή Καλαφατέλη περιέλαβε την κατάργησή της στο προεκλογικό της πρόγραμμα και έκανε πράξη τη δέσμευσή της τον περασμένο Οκτώβριο, ματαιώνοντας με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής το σχετικό διαγωνισμό, ύψους 342.000 ευρώ, και αναμορφώνοντας αναλόγως και τον Προϋπολογισμό του Δήμου για το 2020.

Ο λόγος για την υπηρεσία φύλαξης χώρων και κτηρίων του Δήμου Διονύσου, που απασχόλησε και σήμερα, Τρίτη 19 Μαΐου, την Οικονομική Επιτροπή. Γιατί παρά την απόφαση για ματαίωση του διαγωνισμού, τον περασμένο Οκτώβριο, είχε ήδη αναδειχθεί ο ανάδοχος, που βέβαια προσέφυγε στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) και δικαιώθηκε. Έτσι ο Δήμος είναι πλέον αναγκασμένος να προχωρήσει σε υπογραφή σύμβασης, για μια υπηρεσία που- μετά από διαπραγματεύσεις- μειώθηκε και σε αντικείμενο και σε κόστος, και για την οποία θα χρειαστεί και πάλι να αναμορφώσει τον Προϋπολογισμό του για να συμπεριλάβει εκ νέου τη σχετική δαπάνη, των 300.000 πλέον ευρώ.

Παράλληλα, όπως φαίνεται από τη λεπτομερή εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών Γ. Τσουδερού:

*Όταν η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε τη ματαίωση του διαγωνισμού, τον Οκτώβριο του 2019, ενέκρινε(!) ταυτόχρονα το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού που δηλώνει ρητά ότι συνέχιζε το έργο της, προκειμένου να συντάξει το τελικό πρακτικό κατακύρωσης του διαγωνισμού. Ταυτόχρονα το σκεπτικό της εισήγησης για τη ματαίωση ήταν στο μεγαλύτερο μέρος του αντιφατικό και νομικά ατεκμηρίωτο.

ίδια Επιτροπή, Διαγωνισμού, υπογραμμίζει στο ίδιο πρακτικό της πως της ζητήθηκε μεν να εξετάσει τη δυνατότητα ματαίωσης, εντούτοις τούτο δεν αποτελεί αρμοδιότητά της, ενώ και τρεις εκκρεμότητες που εντοπίσθηκαν στα δικαιολογητικά του αναδόχου δεν αποτελούν, σύμφωνα με την ίδια, ισχυρό λόγο ματαίωσης, με βάση την κείμενη νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων.

*Πουθενά στη μακροσκελή εισήγηση δεν γίνεται λόγος για το υπόμνημα που η Δημοτική Αρχή κατέθεσε στην ΑΕΠΠ, προβάλλοντας τους πιθανόν ισχυρούς, τεκμηριωμένους και βάσιμους λόγους που την οδήγησαν στην απόφαση για τη ματαίωση του διαγωνισμού. Πουθενά επίσης δεν αναφέρεται το περιεχόμενο της απόφασης της ΑΕΠΠ, αυτής που δικαιώνει τον ανάδοχο.

ίδια αυτή εισήγηση, τέλος, που είχε αποσυρθεί στις 4 Μαΐου για περαιτέρω διερεύνηση και διευκρινίσεις, θεωρήθηκε προφανώς πλήρης, μια που σήμερα επανήλθε προς συζήτηση αυτούσια, χωρίς την παραμικρή διαφοροποίηση.

*Αξίζει εδώ να σημειωθεί και τούτο: Το Επιχειρησιακό Σχέδιο, που σύμφωνα με το Δήμαρχο, καταρτίσθηκε από τον ανάδοχο σε συνεργασία με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο και τις Υπηρεσίες του Δήμου, “έκοψε” τα οχήματα περίπου στο μισό, μείωσε συνεπώς και το προσωπικό που θα απασχολείται, ενώ περιόρισε από 7 σε πέντε τους τομείς της πόλης όπου θα περιπολεί η εταιρεία φύλαξης. Για τα παραπάνω λοιπόν, που αντιστοιχούν σε μεγάλο ποσοστό του συμβατικού αντικειμένου, θα περίμενε κανείς και ανάλογη μείωση της δαπάνης- και όχι 43000 ευρώ μόνον.

Η συζήτηση, για το πιο σημαντικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, έφερε στην επιφάνεια την ισχυρή διαφοροποίηση του δημοτικού συμβούλου της πλειοψηφίας Θ. Κρητικού, που αποκάλεσε φιάσκο την όλη υπόθεση, επιρρίπτοντας ευθύνες στους υπηρεσιακούς παράγοντες, αλλά και στη Νομική Υπηρεσία. Με τιτάνιες προσπάθειες του Δημάρχου, τόνισε ο κ. Κρητικός, επιχειρήθηκε να ματαιωθεί αυτός ο διαγωνισμός για μια υπηρεσία που κοστίζει πολλά, έχει απαράδεκτο σχεδιασμό και παράγει μηδενικό αποτέλεσμα, και σίγουρα δεν προσέφερε τa αναμενόμενα: “Θα θυμίσω πως βανδαλισμοί και καταστροφές συνέχισαν να συμβαίνουν και αφού είχε ενεργοποιηθεί η φύλαξη, το 2017, ενώ σε έκθεση της Κεντρικής Ασφάλειας Αττικής αναφέρεται αύξηση της εγκληματικότητας στη Β. Αττική κατά σχεδόν 20% το 2019”, υποστήριξε ο κ. Κρητικός. Υπενθύμισε μάλιστα πως προεκλογική δέσμευση της Δημοτικής Αρχής ήταν “όχι πεταμένα λεφτά σε άχρηστες εργολαβίες”, όταν μάλιστα υπάρχει, εκπονημένη από τον ίδιο εδώ και μήνες με εντολή Δημάρχου, έτοιμη μελέτη εμπεριστατωμένη που εξασφαλίζει την ασφάλεια στην πόλη με τη συνεργασία του Δήμου, ντόπιων φορέων, των πολιτών και της Δημοτικής και της Ελληνικής Αστυνομίας. “Επιπλέον δεν ήταν ξεκάθαρη η εισήγηση της Υπηρεσίας προς την Οικονομική Επιτροπή τον περασμένο Οκτώβριο, όταν αποφασίστηκε η ματαίωση του διαγωνισμού. Ήταν λοιπόν αναμενόμενο ο ανάδοχος, προσφεύγοντας στην ΑΕΠΠ, να δικαιωθεί”, υπογράμμισε ο δημοτικός σύμβουλος της Διοίκησης, χαρακτηρίζοντας φιάσκο την εξέλιξη της διαδικασίας μέχρι σήμερα. Επέρριψε μάλιστα ευθύνες, εκτός από τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες, και στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου, της οποίας μια άρτια και εμπεριστατωμένη γνωμοδότηση θα μπορούσε να βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση του θέματος και η οποία δεν προέβη στις απαραίτητες ενέργειες: “Θα ήταν τραγικό για το Δήμο και τους πολίτες του να προχωρήσουμε στην κατακύρωση αυτού του διαγωνισμού”, κατέληξε στην τοποθέτησή του ο κ. Κρητικός δηλώνοντας πως θα καταψηφίσει το θέμα.

Με παροιμία τοποθετήθηκε για το ίδιο θέμα ο τέως Δήμαρχος Δ. Ζαμάνης, επί των ημερών του οποίου είχε υλοποιηθεί για πρώτη φορά η σχετική υπηρεσία στο Δήμο Δονύσου: “Του βλάχου μονό δεν του φτάνει, διπλό του περισσεύει”, είπε ο κ. Ζαμάνης, που επίσης δήλωσε πως θα καταψηφίσει την εισήγηση, αν και με διαφορετικό σκεπτικό: “Αν με την αρχική δαπάνη των 340.000 ευρώ και των 10 οχημάτων η εταιρεία, ο ανάδοχος, ήταν κερδοφόρα, τώρα με τις 300.000 ευρώ και τα 6 οχήματα όχι απλό κέρδος δεν θα βγάζει μόνο σε βάρος του Δήμου, αλλά θα είναι και ευεργετική για τον ανάδοχο η σύμβαση που θα υπογραφεί. Προτείνω να επιστρέψουμε στη συνολική, στην αρχική, σύμβαση χωρίς καμιά μείωση, όπως προτρέπει και η ΑΕΠΠ. Είναι κρίμα που δίνουμε 300.000 ευρώ για το 50% της υπηρεσίας και κάνουμε πλούσιο τον εργολάβο”, υποστήριξε ο τέως Δήμαρχος, υπεραμυνόμενος σε κάθε περίπτωση της χρησιμότητας της υπηρεσίας φύλαξης και δηλώνοντας πως θα καταψηφίσει και αυτός την εισήγηση.

“Δεν τη θέλουμε την υπηρεσία αλλά αναγκαζόμαστε να αποδεχτούμε την απόφαση της Αρχής Προδικαστικών Προσφυγών και είτε να πάμε στην αρχική σύμβαση των 342.000 είτε στην τωρινή των 300.000 ευρώ”, απάντησαν από την πλευρά τους ο Δήμαρχος Γ. Καλαφατέλης και ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος. “Είναι κρίμα που δίνουμε έστω και αυτές τις 300.000, γιατί έχουμε πει από την αρχή ότι η συγκεκριμένη υπηρεσία είναι και οικονομικά ασύμφορη αλλά και δεν προσφέρει τίποτα στο Δήμο μας. Πάντως παράλληλα με τη μείωση των οχημάτων, έχουμε αύξηση των χιλιομέτρων σε σχέση με τη σύμβαση της προηγούμενης Διοίκησης, τα οχήματα θα μπορούν να περιπολούν και στα πλέον απομακρυσμένα κομμάτια της πόλης, το τηλέφωνο της εταιρείας θα το έχει και ο κάθε πολίτης για κάθε περίπτωση και με ανταπόκριση στα 2-3 λεπτά, θα μπουν συναγερμοί στα αντλιοστάσια που βανδαλίζονται συνεχώς, δηλαδή έχουμε εξασφαλίσει και κάποιες παροχές από τον ανάδοχο που θα μείνουν στο Δήμο. Έτσι άποψή μας είναι πως μειώνουμε τη δαπάνη αλλά αυξάνουμε την παρεχόμενη υπηρεσία” υποστήριξαν συνοπτικά οι κύριοι Καλαφατέλης και Τσουδερός.

Οι παραπάνω ισχυρισμοί των δυο αιρετών δεν συνοδεύτηκαν από αντίστοιχη τεκμηρίωση, πώς, δηλαδή, αυξάνονται τα χιλιόμετρα όταν μειώνονται τα οχήματα και πώς θα επιτυγχάνεται η ανταπόκριση στην κλήση του δημότη σε 2-3 λεπτά, ή ποιο είναι το κόστος συναγερμών στα αντλιοστάσια.

Αξίζει, επίσης, να σημειωθούν και τα παρακάτω: Τη συνεδρίαση παρακολούθησε, αλλά λόγω τεχνικών προβλημάτων δεν κατέστη δυνατό να παρέμβει, και ο ειδικός συνεργάτης του Δημάρχου στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, δικηγόρος Ν. Παπαϊωάννου. Στο περιθώριο της συνεδρίασης ο κ. Παπαϊωάννου, που προσελήφθη επισήμως τον Ιανουάριο του 2020, τις ημέρες που η ΑΕΠΠ δικαίωνε τον ανάδοχο, δήλωσε στην Οδό Διονύσου πως γνωμοδότηση για τις ενέργειες του Δήμου μετά από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ δεν του ζητήθηκε, παρά μόνο κατόπιν εορτής. Αποτέλεσμα ήταν να χαθεί η προθεσμία προσβολής της απόφασης αυτής και σήμερα ο Δήμος να «σύρεται» θέλοντας και μη στην υπογραφή της ζημιογόνας για αυτόν σύμβασης.

Ενώ δεν είχε την ίδια τύχη, της διελκυστίνδας, μια άλλη ακύρωση διαγωνισμού, που αφορούσε στην αναβάθμιση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου με συστήματα LED, λόγω των πράγματι βάσιμων και τεκμηριωμένων λόγων που εξαρχής προβλήθηκανΤέλος, σημειώνουμε ότι για το θέμα της φύλαξης υπάρχει από το 2016 έγγραφη καταγγελία του Στ. Μιχιώτη, δημότη τότε και τώρα Γενικού Γραμματέα του Δήμου Διονύσου.