logo


Την πρόθεσή της να απέχει από την αυριανή, Τρίτη 24 Μαρτίου, δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δηλώνει με ανακοίνωσή της σε εξαιρετικά υψηλούς τόνους η Λαϊκή Συσπείρωση Διονύσου. Η δημοτική παράταξη της μειοψηφίας καταγγέλλει πως η Δημοτική Αρχή, αντί να συγκαλέσει άμεσα, εδώ και 10 ημέρες, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με αποκλειστικό και επιτακτικό θέμα τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορονοϊού, με στόχο την ασφάλεια και τη στήριξη δημοτών και εργαζομένων, χρησιμοποιεί σήμερα την δια περιφοράς δυνατότητα που της δίδεται με την πρόσφατη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, για να “συζητήσει” αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού, αποφεύγοντας να δώσει σχετικές διευκρινίσεις και εξηγήσεις που είναι βέβαιο πως θα της ζητούνταν. Αξίζει εδώ να σημειωθεί πως η Λαϊκή Συσπείρωση με δυο συνεχόμενες επιστολές της έχει προτείνει, ήδη από τα τέλη Φεβρουαρίου, συγκεκριμένη δέσμη μέτρων, ενώ το αίτημά της για άμεση σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου δεν είχε βρει από τότε ανταπόκριση. Η ανακοίνωση, τέλος περί αποχής από την αυριανή δια περιφοράς συνεδρίαση, είναι η μοναδική που έχει εκδοθεί μέχρι στιγμής από παράταξη της μειοψηφίας:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η πανδημία του κορωναϊού δεν εμπόδισε την Δημοτική Αρχή να την χρησιμοποιήσει για να αποφύγει την δια ζώσης συνεδρίαση «κεκλεισμένων των θυρών», προκειμένου να δώσει τις εξηγήσεις και διευκρινίσεις οι οποίες είναι αναγκαίες, κατά την γνώμη μας, για την έγκριση ή όχι της εισήγησής της για τον 1ο αναμορφωμένο τεχνικό πρόγραμμα και προϋπολογισμό  2020.

Είναι απολύτως ξεκάθαρο στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), που αφορά την προστασία της δημόσιας υγείας από την εξάπλωση του ιού ότι, δια περιφοράς ή με τηλεδιάσκεψη μπορούν να διενεργούνται συνεδριάσεις του Δ.Σ. εφόσον πρόκειται για επείγοντα θέματα ή έκτακτες καταστάσεις.

Σήμερα είναι επείγουσα και επιτακτική ανάγκη να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε τα μέτρα, που πρέπει να λάβει ο δήμος μας για την προστασία της ζωής και της υγείας του λαού της περιοχής μας και των εργαζομένων και όχι η αναμόρφωση του τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού που περιλαμβάνει η πρόσκληση για διεξαγωγή Δ.Σ. και μάλιστα δια περιφοράς.

Είναι επίσης εντελώς ανεξήγητο γιατί η Δημοτική Αρχή, μετά την πρώτη ενημέρωση των επικεφαλής των παρατάξεων, πριν από δέκα ημέρες, όπου καταθέσαμε συνολική δέσμη προτάσεων, δεν προχώρησε στην άμεση σύγκληση του Δ.Σ., όπως εμφατικά ζητήσαμε, προκειμένου να το ενημερώσει και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις για τις δράσεις και ενέργειες, οι οποίες  χρειάζεται να υλοποιηθούν για την προστασία της δημόσιας υγείας και των εργαζομένων

Η Λαϊκή Συσπείρωση αντιλαμβανόμενη έγκαιρα την αναγκαιότητα λήψης άμεσων αποφάσεων και μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας ήδη από την 28η Φεβρουαρίου 2020 με συνεχείς δημοσιοποιημένες επιστολές της προς το Δήμαρχο και την Πρόεδρο του Δ.Σ. έχει ζητήσει όχι μόνο την άμεση σύγκλησή του αλλά και  την υιοθέτηση εξειδικευμένων προτάσεων για:

1. την αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στο Δήμο μας, που είναι σχεδόν ανύπαρκτη

2. την στήριξη των εργαζομένων και των δημοτών για 4 μήνες και την αξιοποίηση των υπηρεσιών του όπως, Δημοτικό Πολυϊατρείο, η Βοήθεια στο Σπίτι, η Καθαριότητα, η Δημοτική Αστυνομία κ.ά.

3. την άμεση διεκδίκηση πρόσθετης χρηματοδότησης από το Κράτος για να καλυφθούν οι προσλήψεις που είναι αναγκαίες για να μην διακοπεί η λειτουργία του και φυσικά η επαρκής φροντίδα της λαϊκής οικογένειας, των ανέργων, των μικρομεσαίων κ.ά.

Για όλα αυτά καταγγέλλουμε την άρνηση της Δημοτικής Αρχής να ενημερωθεί το Δ.Σ. για το σχέδιό της προκειμένου να αντιμετωπιστεί, κατά το δυνατόν με τις λιγότερες συνέπειες, η πανδημία που δοκιμάζει τις αντοχές των υποβαθμισμένων κρατικών δομών από την εκάστοτε Κεντρική Κυβέρνηση και των πολιτών.

Καλούμε, λοιπόν, για μια ακόμα φορά το Δήμαρχο και την Πρόεδρο του Δ.Σ.,

1. να αναβάλουν την συγκεκριμένη συνεδρίαση για άλλη χρονική στιγμή όπου θα υπάρχει η δυνατότητα για δια ζώσης συνεδρίαση του Δ.Σ. ώστε να γίνει ουσιαστικός διάλογος,

2. να συγκαλέσουν άμεσα Δ.Σ. για την ενημέρωση και λήψη αποφάσεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας και την στήριξη εργαζομένων και δημοτών.

Τέλος η Λαϊκή Συσπείρωση, σε περίπτωση που δεν ληφθούν υπόψη τα προαναφερόμενα, δεν πρόκειται σε καμιά περίπτωση να νομιμοποιήσει με την συμμετοχή της την εκ προοιμίου «εικονική» φυσικά συνεδρίαση του δια περιφοράς Δ.Σ. της 24ης Μαρτίου 2020.

Για τη Λαϊκή Συσπείρωση

Τεύκρος Παντελόγλου

Παναγιώτης Πανάγος.