logo


Ομόφωνα εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΤΙΑΣ η παράταση μίσθωσης του ΚΑΠΗ Δροσιάς για 4 ακόμη χρόνια, μέχρι και το Μάρτιο του 2024, με παράλληλη μείωση του ενοικίου από 1550 στα 1500 ευρώ. Στη σχετική συνεδρίαση, την Τρίτη 11 Φεβρουαρίου, ο Πρόεδρος της ΕΣΤΙΑΣ Ν. Κοκκαλάς επεσήμανε πως οι προσπάθειες να βρεθεί άλλο κτήριο στη Δροσιά, κατάλληλο να στεγάσει το ΚΑΠΗ αλλά με μικρότερο μίσθωμα, έπεσαν στο κενό, οπότε και η παραπάνω λύση κρίθηκε ως η πλέον συμφέρουσα.

Αξίζει εδώ να σημειωθεί πως από τα 6 ΚΑΠΗ της πόλης, μόνο το ΚΑΠΗ Διονύσου στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτήριο. Τα υπόλοιπα στεγάζονται σε ενοικιασμένους χώρους, για τους οποίους ο Δήμος καταβάλλει αναλυτικά: Για το ΚΑΠΗ Δροσιάς 1500 ευρώ (σ.σ. η μίσθωση στο εν λόγω ΚΑΠΗ είχε ξεκινήσει το 2008 με μηνιαίο ενοίκιο 2760 ευρώ! και με αλλεπάλληλες μειώσεις έφθασε στα σημερινά επίπεδα), για το ΚΑΠΗ Σταμάτας 504 ευρώ το μήνα, για το ΚΑΠΗ της Άνοιξης 827 ευρώ και για το ΚΑΠΗ του Κρυονερίου 600 ευρώ. Στα παραπάνω δεν περιλαμβάνεται βέβαια το ΚΑΠΗ Αγ. Στεφάνου, μια που στεγάζεται στο κτήριο που ο Δήμος έχει μισθώσει για μια σειρά χρήσεων (Γυμναστήριο, ΕΣΤΙΑ, ΚΑΠΗ, ΚΕΠ, Δημοτικό Πολυϊατρείο, αρχείο Πολεοδομίας).

Όσον αφορά στο δεύτερο θέμα, της αντικατάστασης παραιτηθέντων μελών από τις Συντονιστικές Επιτροπές τεσσάρων ΚΑΠΗ, επρόκειτο για λάθος διατύπωση, όπως διευκρίνισε ο κ. Κοκκαλάς, μια που ουσιαστικά επρόκειτο για την παραίτηση μόνο ενός μέλους, της Λ. Χριστοφίδου, από τη Συντονιστική Επιτροπή της Δροσιάς. Η κ. Χριστοφίδου παραιτήθηκε για προσωπικούς λόγους, όπως αναφέρει σε επιστολή της απευθυνόμενη στον Πρόεδρο, που αναγνώσθηκε στη συνεδρίαση. Στη θέση της ορίσθηκε ως τακτικό μέλος η Χ. Παντελογιάννη, αναπληρωματική μέχρι πρότινος, με αναπληρωματική της την κ. Σκούφου.

Οι υπόλοιπες περιπτώσεις αφορούσαν σε διορθώσεις επωνύμων, που εκ παραδρομής είχαν γραφτεί λανθασμένα.

Η συζήτηση, εντούτοις, έφυγε από τη διόρθωση των ονομάτων και την αντικατάσταση του μέλους και εστιάστηκε σε αναφορές και δηλώσεις περί παρατυπιών- με ονοματεπώνυμο!- που παρατηρούνται σε ΚΑΠΗ, όσον αφορά στη διαχείριση των οικονομικών στοιχείων τους και τη συμβολή των μελών σε αυτά. Ειδικότερα, έγινε λόγος για άτυπο ταμείο που κρατούν τα ΚΑΠΗ για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, πέρα από αυτές που επιχορηγούνται από το Νομικό Πρόσωπο, ενώ υπήρξαν συγκεκριμένες αναφορές για υποχρεωτική είσπραξη αυτής της άτυπης συνδρομής από τα μέλη, είτε συμμετέχουν είτε όχι στις εκδηλώσεις αυτές. Επιπλέον, λόγος έγινε για παλαιότερο περιστατικό χειροδικίας μέλους ΚΑΠΗ προς ηλικιωμένους, δέκα τον αριθμό, όπως οι ίδιοι το έχουν αναφέρει. Τα περιστατικά αυτά ο Πρόεδρος της ΕΣΤΙΑΣ καταδίκασε και δεσμεύθηκε να τα ερευνήσει διεξοδικά.

Αξίζει να σημειωθεί πως το συγκεκριμένο θέμα, της αποδοχής παραίτησης και των διορθώσεων στα ονόματα, εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, με τους Χ. Παντελούκα, Ε. Μαρκέτου και Σπ. Καρακώστα να ψηφίζουν αρνητικά. Οι δυο τελευταίες διαφώνησαν όχι με το θέμα αλλά με τον τρόπο που ορίσθηκαν οι Συντονιστικές Επιτροπές των ΚΑΠΗ, κατόπιν πρότασης του Προέδρου πριν από ένα μήνα.