logo


Με δυο εκπροσώπους από τα αντίστοιχα φιλοζωικά σωματεία του Δήμου, τον υπεύθυνο κτηνίατρο, ένα στρατιωτικό εκπαιδευτή σκύλων και Πρόεδρο την Κ. Καρμίρη, υποψήφια δημοτική σύμβουλο της Διοίκησης στη Δημοτική Κοινότητα Διονύσου, συγκροτήθηκε η 5μελής Επιτροπή  που θα παρακολουθεί το πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Η σχετική απόφαση, την οποία υπογράφει ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών Γ. Τσουδερός και η οποία βρίσκεται ήδη αναρτημένη στη Διαύγεια, προβλέπει τα ακόλουθα:   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Συγκροτούµε Πενταµελή Επιτροπή Παρακολούθησης του προγράµµατος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς (αρ.12 του Ν.4039/2012), αποτελούµενη από τους :

1. Καρµίρη Κωνσταντίνα ως Πρόεδρο της Πενταµελούς Επιτροπής µε αναπληρωτή της τον Αντιδήµαρχο ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών Τσουδερό Ιωάννη ως εκπρόσωποι του ∆ήµου ∆ιονύσου.

2. Μυλωνά Νικόλαο των Εθελοντών Αρωγών Ζώων Αγίου Στεφάνου Αττικής (Αρ. Μον. Πρωτοδικείου 30965) µε αναπληρωτή του τον Αντωνίου Αντώνιο

3. Γώγου Βασιλική Πρόεδρο του Φιλοζωικού Συλλόγου ∆ιονύσου (Αρ. Μον. Πρωτοδικείου 2343/2004) µε αναπληρωτή της τον Σκαβάτσο Μιχαήλ, Ταµία του Φιλοζωικού Συλλόγου ∆ιονύσου

4. Κουτσογιώργος ∆ηµήτρης ως υπεύθυνος κτηνίατρος για το πρόγραµµα διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς µε την αναπληρώτρια του ∆έσποινα Κουτροµαγιά.

5. Γούλας Λάµπρος στρατιωτικός εκπαιδευτής σκύλων.

Έργο της Επιτροπής είναι να αποφασίζει για την επικινδυνότητα ενός ζώου συντροφιάς, σύµφωνα µε τον ορισµό της περίπτωσης στ΄ του άρθρου 1, όπως ισχύει και αντιµετωπίζει τα προβλήµατα που προκύπτουν κατά την διαχείριση των αδέσποτων ζώων. Η ρύθµιση των λεπτοµερειών προσδιορισµού της πυκνότητας του πληθυσµού των αδέσποτων ζώων στην περιοχή που αυτά επαναφέρονται και η οριοθέτηση περιοχών που δεν επιτρέπεται η επαναφορά τους, η δηµιουργία δικτύου ενηµέρωσης πολιτών για τα ζώα που διατίθενται προς υιοθεσία και γενικά όλες οι αρµοδιότητες που προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία.

Ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών & ∆ιοικητικών Υπηρεσιών

Ιωάννης Τσουδερός