logo


Απόφαση των Τοπικών Συμβουλίων Αγ. Στεφάνου και Διονύσου θα συνοδεύει το θέμα για την έγριση στις προτεινόμενες θέσεις των αντλιοστασίων, στο πλαίσιο της μελέτης αποχέτευσης για τις περιοχές Αγ. Στεφάνου, Πευκόφυτου και Ραπεντώσας. Το ίδιο θέμα συζητήθηκε χθες Τρίτη 15 Οκτωβρίου στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και υπερψηφίστηκε από τους συμβούλους της Διοίκησης και τον Κ. Κουριδάκη επικεφαλής του Εύπολι και Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, εντούτοις ελήφθη σοβαρά υπόψη η αντίρρηση της Α. Πέππα από τους Ανοιχτούς Ορίζοντες, που επεσήμανε την απουσία σχετικής απόφασης των δυο Τοπικών Συμβουλίων.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Αντιδήμαρχος Χωροταξικού Σχεδιασμού, Γ. Φωτάκης ανέλυσε λεπτομερώς τους επείγοντες λόγους που οδήγησαν τη Δημοτική Αρχή να σπεύσει να φέρει το θέμα και στο Δημοτικό Συμβούλιο, χθες βράδυ, με δεδομένο πως η μελέτη λίμναζε, όπως τόνισε επανειλημμένως, από το 2015 με ευθύνη της απελθούσας Διοίκησης. “Αν δεν συμβασιοποιηθεί το έργο μέχρι τέλους της διαχειριστικής περιόδου, δηλαδή μέσα στο 2020, είναι ορατός κίνδυνος απένταξής του και απώλειας της χρηματοδότησής του ύψους 18,8 εκατομμυρίων ευρώ”, τόνισε χαρακτηριστικά και ο κ. Φωτάκης, αλλά και ο παρευρισκόμενος Δήμαρχος Γ. Καλαφατέλης.

Όπως έχει ήδη καταγράψει η Οδός Διονύσου, στη μελέτη προβλέπονταν αρχικά 35 αντλιοστάσια, με αποτέλεσμα η ΕΥΔΑΠ να κρίνει ασύμφορη τη συντήρησή τους και να μην προχωρεί στην απαραίτητη έγκριση. Μια από τις πρώτες ενέργειες της νέας Δημοτικής Αρχής ήταν η πίεση προς την ΕΥΔΑΠ, με παράλληλη τροποποίηση της μελέτης, που πλέον περιλαμβάνει 7 αντλιοστάσια, με τα οποία μπορεί να εκτελεσθεί το 88% του συνολικού έργου στον Άγ. Στέφανο, ενώ η Ραπεντώσα και το Πευκόφυτο καλύπτονται εξολοκλήρου. Εκτός αποχέτευσης παραμένουν περιοχές όπου εξυπηρετούνταν μεμονωμένες οικίες ή που παρουσιάζουν μορφολογικές δυσκολίες, και οι οποίες θα αποχετευθούν όταν γίνει η διάνοιξη των δρόμων.

Για τα παραπάνω ο Αντιδήμαρχος είχε ήδη ενημερώσει τους Προέδρους των δυο Κοινοτήτων, αποφάσεις όμως τα Τοπικά Συμβούλια δεν είχαν λάβει, έτσι η κ. Πέππα επέμεινε μέχρι τέλους στις επιφυλάξεις της, αναφορικά  τόσο με τη μείωση του αριθμού των αντλιοστασίων, όσο και με την καλή λειτουργία της αποχέτευσης στο μέλλον και έδωσε λευκή ψήφο.

Χθες βράδυ στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου το θέμα αποσύρθηκε από την Ημερήσια Διάταξη, με στόχο να πραγματοποιηθούν οι συνεδριάσεις των Τοπικών Συμβουλίων και να ληφθούν οι απαραίτητες αποφάσεις. Έτσι το Τοπικό Διονύσου προχωρεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου στις 11 το πρωί, ενώ αυτό του Αγ. Στεφάνου σε τακτική συνεδρίαση τη Δευτέρα 21 Οκτωβρίου το βράδυ στις 8.30. Είναι, τέλος, χαρακτηριστική η παρότρυνση της Προϊσταμένης Τεχνικών Υπηρεσιών Α. Αγγελίνα στο εισηγητικό της σημείωμα προς τα δυο Τοπικά Συμβούλια: “Παρακαλούμε για την άμεση συζήτηση  του θέματος λόγω του εξαιρετικά πιεστικού χρονοδιαγράμματος της Πράξης και του κινδύνου απένταξής της σε περίπτωση καθυστερήσεων”.