logo


Τους δημοτικούς συμβούλους που θα εκπροσωπούν το Δήμο Διονύσου σε μια σειρά φορέων όρισε στην πρόσφατη (24/9) συνεδρίασή του το Δημοτικό Συμβούλιο. Παρόλο που στην πλειονότητά τους οι εκπρόσωποι αυτοί προέρχονται από τις παρατάξεις της Διοίκησης και της μείζονος μειοψηφίας, εντούτοις- και μετά από αίτημα της Λαϊκής Συσπείρωσης να έχει λόγο σε ζητήματα Πολιτικής Προστασίας- ο επικεφαλής της Τ. Παντέλογλου συμμετέχει στο Τοπικό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας, ως αναπληρωματικό μέλος.

Αναλυτικά οι εκπρόσωποι του Δήμου Διονύσου έχουν ως εξής:

-Στον Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ, με τους εκπροσώπους να υπολογίζονται βάσει πληθυσμού, οι Γ. Καλαφατέλης και Σ. Κατσίγιαννη από τη Διοίκηση και η Μ. Στυλιανού από τη μείζονα μειοψηφία. Ο ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ, όπως και όλοι οι αντίστοιχοι ευρωπαϊκοί όμιλοι, έχουν στόχο μεταξύ άλλων:

*Τη διευκόλυνση και την προαγωγή της διασυνοριακής, διακρατικής ή/και διαπεριφερειακής συνεργασίας, με στόχο την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής των μελών της.

*Την υλοποίηση προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε), μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ή/και του Ταμείου Συνοχής.

*Την υλοποίηση δράσεων εδαφικής συνεργασίας μεταξύ των μελών της με ή χωρίς την οικονομική συνεισφορά της Ε.Ε.

*Τη συνεργασία με επιστημονικά κέντρα και ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα στις χώρες της Μεσογείου, με τους θεσμούς της Ε.Ε. και τους Διεθνείς Αυτοδιοικητικούς και μη οργανισμούς.

*Την ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειριών, προβολής και εφαρμογής επιτυχών πρακτικών μεταξύ των μελών της.

*Την πρόσβαση στην πληροφόρηση και την γνώση με την αξιοποίηση τραπεζών δεδομένων, νέων τεχνολογιών και την ανάπτυξη της κοινωνίας της πληροφορίας.

*Την ενίσχυση της συμμετοχής του Πολίτη και των φορέων των Τοπικών Κοινωνιών στο πλαίσιο της εδαφικής οικονομικής και κοινωνικής συνεργασίας μεταξύ των μελών της.

Στην ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ συμμετέχουν 28 ελληνικοί Δήμοι, ενώ η συνδρομή του Δήμου Διονύσου ανέρχεται στις 4000 ευρώ ετησίως.

-Ακολούθησε ο ορισμός των εκπροσώπων για το Σύνδεσμο Προστασίας Ανάπλασης του Πεντελικού, τον γνωστό ΣΠΑΠ, με τον οποίο ο Δήμος Διονύσου έχει στενότατη συνεργασία στη διάρκεια τόσο της αντιπυρικής όσο και της χειμερινής περιόδου, με την επάνδρωση πυροφυλακίων από εθελοντές του Συνδέσμου, πυροσβεστικά και εκχιονιστικά μηχανήματα κ.λπ.

Ο ΣΠΑΠ απαρτίζεται από 12 Δήμους-μέλη και αποστολή του είναι η προστασία και η ανάπλαση του Πεντελικού όρους, με την επέμβαση σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, αλλά και με αναδασώσεις, ποτίσματα, καθαρισμούς περιοχών κ.λπ.

Στον ΣΠΑΠ θα εκπροσωπούν το Δήμο Διονύσου οι δημοτικοί σύμβουλοι Θ. Κρητικός και Μ. Κόκκαλης από τη Διοίκηση και Τ. Μπάσης από τη μείζονα μειοψηφία. Η ετήσια συνδρομή του Δήμου ανέρχεται στο ποσόν των 18.000 ευρώ ετησίως.

-Την εκπροσώπηση του Δήμου στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας αποφάσισε, αμέσως μετά, το Δημοτικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, Πρόεδρος του Οργάνου είναι ο Δήμαρχος και, από πλευράς αιρετών, ένας δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας και ένας της μειοψηφίας. Έτσι από την πλευρά της Διοίκησης ορίσθηκε ο Θ. Κρητικός και από την πλευρά της μείζονος μειοψηφίας ο Ι. Αμπαρτζίδης. Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, αναπληρωματικό μέλος του κ. Αμπαρτζίδη ορίσθηκε ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης.

Στο Τοπικό Συντονιστικό συμμετέχουν ακόμη:

*Ειδικευμένα στελέχη πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας και του νομού.

*Εκπρόσωπος Στρατιωτικού Διοικητή της περιοχής, Διοικητής Αστυνομικού Τμήματος της έδρας του δήμου, Προϊστάμενος του Ειδικού Προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας, εκπρόσωπος της Λιμενικής Αρχής, εφόσον έχει ως έδρα τον αντίστοιχο δήμο και διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της έδρας του δήμου ή εκπρόσωπος της αντίστοιχης της έδρας του νομού.

*Προϊστάμενος τεχνικών υπηρεσιών του Ο.Τ.Α..

*Προϊστάμενος του οικείου δασαρχείου ή εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Δασών της Περιφέρειας.

*Εκπρόσωποι Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας.

-Το δεύτερο ορεινό όγκο που ορίζει το Δήμο Διονύσου, την Πάρνηθα, προστατεύει ο Σύνδεσμος Πάρνηθας (ΣΥΝΠΑ), με 6 Δήμους- μέλη, με το Δήμο Διονύσου να πληρώνει το ποσόν των 90.000 ευρώ ως ετήσια συνδρομή. Το ύψος της συνδρομής αποτελούσε πάντα αντικείμενο συζήτησης και αμφισβήτησης στις σχετικές συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, ιδιαιτέρως όσον αφορά στα ανταποδοτικά οφέλη προς το Δήμο μας, τα οποία θεωρούνταν ανέκαθεν κατώτερα εκείνων που προσφέρει ο ΣΠΑΠ. Εντούτοις, η παραμονή του Δήμου Διονύσου στον ΣΥΝΠΑ κρίνεται πλέον κομβικής σημασίας, μια που δρομολογείται η εξαγγελθείσα αξιοποίηση του Κτήματος Τατοϊου, στην περιοχή ευθύνης του ΣΥΝΠΑ, στην οποία ο Δήμος πρέπει να έχει βαρύνοντα λόγο, όπως συνομολογήθηκε.

Μπορεί στην εισήγηση του Αντιδημάρχου Γ. Τσουδερού να καλείτο το Δημοτικό Συμβούλιο να ορίσει τρία μέλη, εντούτοις με επιστολή του ο ΣΥΝΠΑ διευκρίνιζε πως με βάση τα πληθυσμιακά δεδομένα, ο Δήμος Διονύσου δικαιούται να έχει μόνον έναν εκπρόσωπο, έτσι το Δημοτικό Συμβούλιο όρισε τον Δ. Χιώτη

-Το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων ήταν ο τελευταίος φορέας, για τον οποίο το Δημοτικό Συμβούλιο όρισε εκπροσώπους.

Το Δίκτυο, με έδρα το Μαρούσι, έχει 221 Δήμους- μέλη από όλη την Ελλάδα και αποκλειστικό σκοπό την Πρόληψη των Νοσημάτων, την Προαγωγή της Υγείας, τον Προσυμπτωματικό Έλεγχο των πληθυσμιακών ομάδων υψηλού κινδύνου και γενικότερα την προώθηση ολοκληρωμένων Πολιτικών και Δράσεων στο πεδίο της Δημόσιας Υγείας. Στο Δίκτυο το Δήμο Διονύσου θα εκπροσωπεί ο Αντιδήμαρχος Ν. Καρυστινός, ενώ η ετήσια συνδρομή είναι 700 ευρώ.