logo


Αναρτήθηκε στη Διαύγεια, χθες Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου, η απόφαση του Δημάρχου Γ. Καλαφατέλη με την οποία ορίζονται οι 6 Αντιδήμαρχοι και προσδιορίζονται οι αρμοδιότητες του καθένα, καθώς και ποιος αναπληρώνει ποιον σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος. Σύμφωνα με την απόφαση, που δημοσιεύεται παρακάτω αναλυτικά, η θητεία των 6 Αντιδημάρχων ορίζεται στον ένα χρόνο, μέχρι και τις 8 Σεπτεμβρίου 2020, ενώ όταν ο Δήμαρχος κωλύεται ή απουσιάζει, τα καθήκοντά του θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών Στ. Κριεμάδη:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Λίμνης Μαραθώνος 29

& Αθ. Διάκου 1

Τ.Κ.: 14565

Τηλ.: 2132030617

Fax: 2132030630

ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ 9-9-2019

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 34366

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 4505

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Δήμο Διονύσου».

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Δ Ι Ο Ν Υ Σ Ο Υ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 “Αρμοδιότητες του Δημάρχου” του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α’/07.06.2010).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α’ 134).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει.».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε’ άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά με την αντιμισθία

6. Το γεγονός ότι ο Δήμος Διονύσου έχει επτά(7) Κοινότητες.

7. Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν έξι(6) Αντιδήμαρχοι.

8. Το γεγονός ότι ο Δήμος Διονύσου, σύμφωνα με την απογραφή του έτους 2011, έχει 40193 μόνιμους κατοίκους.

9. Τις διατάξεις του άρθρου 75 “Αρμοδιότητες” του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/τ.Α’/08.06.2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 94 “Πρόσθετες αρμοδιότητες δήμων” και το άρθρο 95 “Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τους δήμους” του Ν. 3852/2010.

10. Τις διατάξεις του άρθρου 88 «Εξουσιοδότηση υπογραφών» του Νόμου 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/τ.Α’/08.06.2006)

11. την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019:Ορισμός Αντιδημάρχων.

12. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Διονύσου, ο οποίος δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1546/τ.Β’/27.06.2011.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

1. Ορίζει τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Διονύσου, με θητεία, από 9-9-2019 έως και 8-9-2020, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες, όπως αυτές καθορίζονται και περιγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, καθώς και το δικαίωμα υπογραφής όλων των αποφάσεων, συμβάσεων και διοικητικών εγγράφων που απορρέουν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, ως εξής:

Α. Αντιδήμαρχο Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών ,τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής και αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, το Δημοτικό Σύμβουλο της παράταξης ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΝΥΣΟ κ. Τσουδερό Ιωάννη του Εμμανουήλ και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με τα Τμήματα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου και Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού.

2. Της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών με τα Τμήματα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων και Δημοτικής Κατάστασης – Ληξιαρχείου.

3. Της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας με τα Τμήματα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας.

4. Της Διεύθυνσης Εσόδων και Περιουσίας με τα Τμήματα Εσόδων και Περιουσίας και Ταμειακής Υπηρεσίας.

5. Της Διεύθυνσης Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) με τα Τμήματα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κεντρικό ΚΕΠ Αγ. Στεφάνου) και Εξυπηρέτησης Πολιτών (Παράρτημα ΚΕΠ Δροσιάς και Διονύσου).

6. Της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης με το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Αδειοδοτήσεων .

7. Την τέλεση των πολιτικών γάμων.

Β. Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών & Δημοτικών Έργων, τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, το Δημοτικό Σύμβουλο της παράταξης ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΝΥΣΟ κ. Κριεμάδη Στέφανο του Σταματίου και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με το Τμήμα Τεχνικών Έργων.

2. Της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης με το Τμήμα Συγκοινωνιών και Εγκαταστάσεων.

3. του Γραφείου Συντηρήσεων και Μικροεπισκευών του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Πρασίνου.

4. Του Γραφείου Ύδρευσης – Αποχέτευσης, της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Πρασίνου.

5. Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος.

Γ. Αντιδήμαρχο Στρατηγικού Χωροταξικού Σχεδιασμού & Υποδομών και Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, το Δημοτικό Σύμβουλο της παράταξης ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΝΥΣΟ κ. Φωτάκη Ιωάννη του Γεωργίου και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Του Τμήματος Σχεδίου Πόλης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, τον Χωροταξικό & Πολεοδομικό Σχεδιασμό, την Αξιοποίηση της Δημοτικής Περιουσίας, Απαλλοτριώσεις , Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος, Αισθητικού χαρακτήρα παρεμβάσεις και παρεμβάσεις εμβληματικού χαρακτήρα στην Πόλη (μεγάλα έργα).

Δ. Αντιδήμαρχο Πολεοδομίας & Τοπικών Παρεμβάσεων, τακτικό μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Οικονομικής Επιτροπής, το Δημοτικό Σύμβουλο της παράταξης ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΝΥΣΟ κ. Παπαβασιλείου Χρήστο του Αβραάμ και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Της Διεύθυνσης Πολεοδομίας με τα Τμήματα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών, Πολεοδομικών Εφαρμογών και Ελέγχου Κατασκευών, έργα τοπικών παρεμβάσεων και Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος.

Ε. Αντιδήμαρχο Παιδείας, Αθλητισμού, Πολιτισμού & Κοινωνικής Πολιτικής και αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, το Δημοτικό Σύμβουλο της παράταξης ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΝΥΣΟ κ. Καρυστινό Νικόλαο του Γεωργίου-Προκοπίου και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες :

1. Του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού με το Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων και το Γραφείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Νεολαίας, Εθελοντισμού, Κοινωνικών Δομών, Δημόσιας Υγείας & Πρόνοιας, Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων, Μεταναστών.

ΣΤ. Αντιδήμαρχο Καθημερινότητας & Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, τη Δημοτικό Σύμβουλο της παράταξης ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΝΥΣΟ κα Λακαφώση Παναγιώτα (Γιούλα) του Αποστόλου και της μεταβιβάζει καθ΄ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες :

1. Από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου και συγκεκριμένα: από το Τμήμα Ύδρευσης – Αποχέτευσης, Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας α) το Γραφείο Συντήρησης Πρασίνου , και από το Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης α) το Γραφείο Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης Υλικών β) το Γραφείο Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων και Ειδικών Συνεργείων, γ) το Γραφείο Σχεδιασμού και Εποπτείας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης δ) το Γραφείο Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων.

3. Σε όλους τους ανωτέρω Αντιδημάρχους μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα υπογραφής του τεκμηριωμένου αιτήματος του διατάκτη της παραγράφου 3α του άρθρου 66 του Ν.4270/2014 και της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ80/2016 που αφορούν τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες των Aντιδημάρχων.

4. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.

5. Η ανάκληση ορισμού του Aντιδημάρχου –ων είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό τους, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων τους.

6. α. Όταν ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών κος Τσουδερός Ιωάννης απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται στα καθήκοντα από τον Αντιδήμαρχο Παιδείας, Αθλητισμού, Πολιτισμού & Κοινωνικής Πολιτικής κ. Καρυστινό Νικόλαο.

β. Όταν ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών & Δημοτικών Έργων κ. Κριεμάδης Στέφανος απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται στα καθήκοντα του από τον Αντιδήμαρχο Στρατηγικού Χωροταξικού Σχεδιασμού & Υποδομών κ. Φωτάκη Ιωάννη

γ. Όταν ο Αντιδήμαρχος Στρατηγικού Χωροταξικού Σχεδιασμού & Υποδομών κ. Φωτάκης Ιωάννης απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται στα καθήκοντα από τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών & Δημοτικών Έργων κ. Κριεμάδη Στέφανο.

δ. Όταν ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας & Τοπικών Παρεμβάσεων κ. Παπαβασιλείου Χρήστος απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται στα καθήκοντά του από τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών & Δημοτικών Έργων κ. Κριεμάδη Στέφανο.

ε. Όταν ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού, Πολιτισμού & Κοινωνικής Πολιτικής κος Καρυστινός Νικόλαος απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται στα καθήκοντά του από τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Τσουδερό Ιωάννη .

στ. Όταν η Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας & Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κα Λακαφώση Παναγιώτα (Γιούλα) απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται στα καθήκοντά της από τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών & Δημοτικών Έργων κ. Κριεμάδη Στέφανο.

7. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών & Δημοτικών Έργων κος Κριεμάδης Στέφανος και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Τοπικών Παρεμβάσεων κος Παπαβασιλείου Χρήστος.

8. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ