logo


Την πρώτη, άτυπη πάντως, συνάντησή τους πραγματοποίησαν χθες Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου Διονύσου, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου Τ. Μπάση, σε μια προπαρασκευαστική ανταλλαγή απόψεων με την έναρξη της νέας θητείας. Παρόντες, πλην του κ. Μπάση, οι Λ. Γεωργοκίτσος, Θ. Κατσανεβάκης και Κ. Τσάκωνα από το συνδυασμό Ανεξάρτητη Δημοτική Κοινότητα Διονύσου, και Δ. Ιατρού, Κ. Μπομπής και Π. Οικονομάκου από την παράταξη Δύναμη Ευθύνης για τον Διόνυσο, ενώ παρίστατο επίσης ο πρώην δημοτικός σύμβουλος Θ. Μπούσμπουρας. Υπενθυμίζεται πως η Δημοτική Κοινότητα Διονύσου, μαζί με τη Δροσιά και την Άνοιξη, εξέλεξε Πρόεδρο που κατέβηκε με τους λεγόμενους ανεξάρτητους τοπικούς συνδυασμούς, στους οποίους συνέπραξαν κυρίως οι Ανοιχτοί Ορίζοντες- μείζων μειοψηφία πλέον- και η παράταξη ΜΑΖΙ για τον Διόνυσο, από τις ελάσσονες σήμερα μειοψηφίες. Η συνάντηση κρίθηκε απαραίτητη, μια που μέσα στις επόμενες ημέρες η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου θα καλέσει τα Τοπικά Συμβούλια να καταθέσουν, όπως κάθε χρόνο, τις προτάσεις τους, ώστε να καταρτισθεί το Τεχνικό Πρόγραμμα  της πόλης για την επόμενη χρονιά.

Κύριο μέλημα του Προέδρου, όπως το μετέφερε στους συναδέλφους του, ήταν οι προτάσεις του Τοπικού Συμβουλίου για το Τεχνικό Πρόγραμμα να είναι “λίγες και καλές”, ώστε να έχουν και μεγαλύτερες πιθανότητες υλοποίησης. Οι προτάσεις του κ. Μπάση, όπως κατατέθηκαν στη συνάντηση, εμπλουτίσθηκαν με τις αντίστοιχες των υπολοίπων τοπικών συμβούλων, που κλήθηκαν να τις καταθέσουν και γραπτώς, ώστε εν συνεχεία να ιεραρχηθούν και να αποτελέσουν την πρόταση του Σώματος για το Τεχνικό Πρόγραμμα 2020 του Δήμου.

Αξίζει να σημειωθεί πως η συνάντηση διεξήχθη σε ιδιαιτέρως συναινετικό και συνεργατικό πνεύμα, με τους τοπικούς συμβούλους να καταθέτουν- πλην των τεχνικών έργων και παρεμβάσεων- εξαιρετικά ενδιαφέρουσες προτάσεις: Να αναθέσει ο Πρόεδρος συγκεκριμένες αρμοδιότητες σε συναδέλφους, που θα παρακολουθούν επισταμένως τα αντίστοιχα θέματα και θα τα μεταφέρουν ώριμα για συζήτηση στο Συμβούλιο, ζήτησαν τόσο ο κ. Κατσανεβάκης όσο και ο κ. Μπομπής, ενώ προϋπολογισμό Κοινότητας ζήτησε η κ. Ιατρού, ώστε να διευκολύνεται η καθημερινή λειτουργία της.

Εντύπωση εντούτοις προκάλεσε τούτο: Εδώ και 25 τουλάχιστον χρόνια, η Κοινότητα, μετά Δήμος, και τώρα Δημοτική Κοινότητα Διονύσου, παλεύει να αποπερατώσει και εν συνεχεία να αξιοποιήσει το κτήριο μέσα στο γήπεδο ποδοσφαίρου, που παραμένει ημιτελές, ενώ ο κάτω όροφος σήμερα χρησιμοποείται ως αποδυτήρια των αθλητών. Τόσα είναι και τα χρόνια που η Κοινότητα συζητάει τη χρήση του επάνω ορόφου ως εντευκτηρίου για τους δημότες, οι οποίοι- ως γνωστόν- άλλο σημείο κοινωνικής συνάντησης στην περιοχή δεν έχουν. Το συγκεκριμένο κτήριο, παρά τις κατά καιρούς διαβεβαιώσεις και τους προγραμματισμούς, παραμένει κατά τα φαινόμενα αυθαίρετο, συνεπώς εκκρεμεί η νομιμοποίησή του. Επιπλέον, τόσο ο Πρόεδρος, όσο και ο συνάδελφός του κ. Γεωργοκίτσος, που είναι και Πρόεδρος του Αθλητικού Ομίλου Διονύσου, επέμεναν στο χαρακτηρισμό περί κτηρίου αποδυτηρίων και μόνο, μη περιλαμβάνοντας καθόλου την πιθανή χρήση του ως εντευκτηρίου δημοτών, διαφοροποίηση που πιθανόν να αποτελέσει σημείο τριβής εντός αλλά και εκτός Τοπικού Συμβουλίου στο μέλλον.