logo


Την Τρίτη 18 Ιουνίου, στις 10.30 το πρωί, θα συνεδριάσει και πάλι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Διονύσου, με 9 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη. Δυο από αυτά- η κατακύρωση της σύμβασης για το έργο των τοπογραφικών αποτυπώσεων στο μειοδότη που ποσέφερε έκπτωση 83%, καθώς και η αναπροσαρμογή του μισθώματος για το κτήριο του Δημαρχείου- επανέρχονται, μια που την προηγούμενη Τρίτη είχαν αποσυρθεί για περαιτέρω διερεύνηση μετά από ερωτήσεις της μείζονος μειοψηφίας. Αξίζει εδώ να σημειωθεί πως σε διάστημα μιας εβδομάδας θα πραγματοποιηθούν τρεις συνεδριάσεις τής εν λόγω Επιτροπής: Η πρώτη- τακτική συνεδρίαση- ήταν την περασμένη Τρίτη 11 Ιουνίου με 23 θέματα, ενώ χθες Πέμπτη 13 Ιουνίου σε έκτακτη και κατεπείγουσα συνεδρίαση κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός για τα summer camps του Δήμου, μια που οι δράσεις ξεκινούν την ερχόμενη Δευτέρα 17 Ιουνίου. Την προσεχή Τρίτη 18/6 θα πραγματοποιηθεί ακόμη μια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, χωρίς μέχρι στιγμής καμιά πληροφορία για αντίστοιχη διαδικασία του Δημοτικού Συμβουλίου, του οποίου η τελευταία συνεδρίαση- και μάλιστα ειδική, για τη διάθεση των χώρων προεκλογικής προβολής- έγινε στις 17 Μαΐου.

Αναλυτικά η Ημερήσια Διάταξη έχει ως εξής:

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση Όρων Ανοικτού Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση πρακτικού ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ανοικτού διαγωνισμού «Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του ∆ήμου ∆ιονύσου» προϋπολογισμού 370.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ 24%.

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση του 1ου πρακτικού και του αποτελέσματος του διαγωνισμού της 08ης Μαΐου 2019 για την ανάθεση του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ∆.Κ. ∆ΡΟΣΙΑΣ», προϋπολογισμού 5.400.000,00 € (πλέον ΦΠΑ).

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής διενέργειας ανοικτού διεθνούς δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SMART CITIES, ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ», προϋπολογισμού 8.025.208,46€ (πλέον ΦΠΑ).

ΘΕΜΑ 5ο: Κατακύρωση της σύμβασης για την ανάθεση του έργου: «Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις για τις ανάγκες της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών», προϋπολογισμού 25.189,93 € (με ΦΠΑ).

∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ 6ο: Αίτημα της κ. Χουχουλή Ευτυχίας περί καταβολής αποζημίωσης για ζημιά του ελαστικού του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου της από πτώση σε λακούβα επί του οδοστρώματος.

ΘΕΜΑ 7ο: Αίτημα της κ. Βαρτελάτου Πάτρας περί καταβολής αποζημίωσης για ζημιά του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου της από πρόσκρουση σε αυτό κάδου απορριμμάτων.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση Μελέτης και Όρων ∆ιακήρυξης για την «Προμήθεια Υπηρεσιών Συντήρησης και Προμήθειας Η/Μ Εξοπλισμού Κτιρίων (Συντήρηση – Επισκευή Λεβήτων & Καυστήρων, Συντήρηση – Επισκευή – Προμήθεια Κλιματιστικών Μηχανημάτων, Συντήρηση Φορητών Πυροσβεστικών Μέσων).

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΘΕΜΑ 9ο: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ/ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ.