logo


Στην ίδρυση Τάξης Υποδοχής, στο πλαίσιο του θεσμού των Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), θα πρέπει να προχωρήσει το ΕΠΑΛ Διονύσου Ο ΖΗΝΩΝ, μια που στο άμεσο μέλλον πρόκειται να φοιτήσουν εκεί πρόσφυγες μαθητές, πιθανόν από το στρατόπεδο της Μαλακάσας. Τα παραπάνω, έγιναν ήδη γνωστά στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, όσο και στο Δημοτικό Συμβούλιο χθες Τρίτη 27 Νοεμβρίου, μετά από σχετική ερώτηση των επικεφαλής της Ενωτικής Πρωτοβουλίας και Λαϊκής Συσπείρωσης, Γ. Καλαφατέλη και Τ. Παντέλογλου αντιστοίχως.

Και οι δυο δημοτικοί σύμβουλοι αναφέρθηκαν σε έγγραφο του Διευθυντή του ΕΠΑΛ N. Πλέσσα προς τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, απ’ όπου συνάγεται πως η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ζήτησε από το σχολείο τη δημιουργία Τάξης Υποδοχής για τη φοίτηση προσφύγων, χωρίς μέχρι στιγμής πάντως να έχουν γίνει γνωστές άλλες λεπτομέρειες, όπως ο αριθμός τους, η ηλικία, εμβολιασμοί, επίπεδο τυχόν γνώσης της ελληνικής γλώσσας, πότε πρόκειται να ξεκινήσει η φοίτησή τους κ.λπ.

Στο ίδιο έγγραφο ο κ. Πλέσσας υποδεικνύει την αίθουσα πολλαπλών δραστηριοτήτων των εγκαταστάσεων Καργάκου, όπου στεγάζεται το ΕΠΑΛ, ως το χώρο που θα μπορούσε να φιλοξενήσει την Τάξη Υποδοχής. Με τη διαφορά πως η αίθουσα βρίσκεται στο κτήριο του 3ου Δημοτικού Σχολείου Διονύσου, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ήδη προβληματισμός και ανησυχία για τη μελλοντική συνύπαρξη παιδιών ηλικίας 6-12 ετών με εφήβους 15-18 ετών, πόσω μάλλον που οι τελευταίοι τώρα μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα.

Ενώ φαίνεται να κερδίζει έδαφος, ανάμεσα στους καθηγητές του ΕΠΑΛ τουλάχιστον, η άποψη πως η Τάξη Υποδοχής για τους πρόσφυγες μαθητές θα μπορούσε κάλλιστα να στηθεί στις αίθουσες όπου το Δημοτικό Συμβούλιο βιάστηκε- όπως λένε- να αποφασίσει πριν από λίγες ημέρες την μετεγκατάσταση του Νηπιαγωγείου Σταμάτας.

Απαντώντας στα παραπάνω ο Δήμαρχος Διονύσου Δ. Ζαμάνης παραδέχθηκε πως είναι σε γνώση αυτής της εξέλιξης, ενώ δήλωσε πως το θέμα θα περάσει πρώτα από τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας και εν συνεχεία η απόφασή της θα συζητηθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί πως οι Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας, που προβλέπονται τόσο για τα Δημοτικά όσο και για τα Γυμνάσια- Λύκεια, έχουν στόχο  την ισότιμη ένταξη όλων των μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα μέσω της λειτουργίας υποστηρικτικών δράσεων για τη βελτίωση της μαθησιακής επίδοσης, όπως ιδίως η λειτουργία τάξεων υποδοχής. Το πρόγραμμα των ΖΕΠ συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο και απευθύνεται σε προσφυγόπουλα βοηθώντας τα στην εκπαίδευση και την ομαλή προσαρμογή στις νέες συνθήκες της ζωής τους.

Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου, με ημερομηνία Αυγούστου 2018, η προετοιμασία για την ίδρυση και λειτουργία των Τάξεων Υποδοχής- που μπορούν να έχουν από 7 έως 17 μαθητές, ακόμη και από διαφορετικές εκπαιδευτικές βαθμίδες- είναι μακρά:

Α. Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων σε συνεργασία με το εκπαιδευτικό προσωπικό και τον οικείο Σχολικό Σύμβουλο, θα λάβουν υπόψη τα παρακάτω:

Για τη φοίτηση των μαθητών/τριών στις Τ.Υ. Ι ΖΕΠ, απαιτούνται από την πλευρά της σχολικής μονάδας, σε συνεργασία με τον οικείο Σχολικό Σύμβουλο, τα ακόλουθα:

1. Διεξαγωγή διαπιστωτικών τεστ, με τα οποία ανιχνεύεται το επίπεδο ελληνομάθειας του/της μαθητή/τριας.

2. Ενυπόγραφη δήλωση του γονέα ή κηδεμόνα ότι επιθυμεί να παρακολουθήσει το παιδί του την Τ.Υ. Ι ΖΕΠ.

3. Απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων για τη φοίτηση των μαθητών/τριών σε Τ.Υ. Ι ΖΕΠ.

4. Ο Σύλλογος των Διδασκόντων, υπό την καθοδήγηση του οικείου Σχολικού Συμβούλου, καταρτίζει το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα των Τ.Υ. Ι ΖΕΠ, λαμβάνοντας υπόψη και την εισήγηση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στις τάξεις αυτές.

5. Το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα των τάξεων αυτών υποβάλλεται για έγκριση και θεώρηση στον οικείο Σχολικό Σύμβουλο.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω οι σχολικές μονάδες θα προβούν στις παρακάτω ενέργειες:

α. Στη διεξαγωγή διαπιστωτικών τεστ στους/στις μαθητές/τριες για την ανίχνευση του επιπέδου Ελληνομάθειας και κατάταξης αυτών στις Τ.Υ. Ι ΖΕΠ.

β. Στη συγκέντρωση ενυπόγραφων δηλώσεων των γονέων ή κηδεμόνων ότι επιθυμούν να παρακολουθήσει το παιδί τους την Τ.Υ. Ι ΖΕΠ.

γ. Σε απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων για φοίτηση μαθητών/τριών σε Τ.Υ. Ι ΖΕΠ.

Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων, εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, διαβιβάζουν το αίτημά τους στις οικείες Διευθύνσεις Δ.Ε. επισυνάπτοντας:

 Επικυρωμένο Απόσπασμα Πρακτικού του Συλλόγου Διδασκόντων για την ανάγκη λειτουργίας των εν λόγω τάξεων και τον αριθμό των μαθητών/τριών που θα φοιτήσουν στις Τ.Υ. Ι ΖΕΠ.

 Αντίγραφα των Αιτήσεων – Υπεύθυνων δηλώσεων των γονέων/κηδεμόνων, όπου θα αναγράφεται ότι αποδέχονται τη φοίτηση του παιδιού τους στις εν λόγω τάξεις.