logo


Με 39 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη θα συνεδριάσει την Τρίτη 27 Νοεμβρίου στις 6.30 το βράδυ το Δημοτικό Συμβούλιο. Ανάμεσά τους και οι χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις που προγραμματίζει ο Δήμος Διονύσου, συνολικού προϋπολογιζόμενου κόστους λίγο παραπάνω από τις 58.000 ευρώ, αλλά και πάνω από 20 πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών. Τελευταίο στην Ημερήσια Διάταξη, με πρώτη πρώτη την υπογραφή του πρώην Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, ανεξάρτητου σήμερα, Σπ. Γιαννουλάτου, το αίτημα που υπογράφεται από περισσότερους από 100 κατοίκους της Σταμάτας. Οι τελευταίοι ζητούν τη διαμόρφωση της οδού Παπανικολή, όπως προβλέπεται από το ισχύον Σχέδιο. Η Παπανικολή, τονίζουν στο αίτημά τους οι υπογράφοντες, φέρει μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο από πάσης φύσεως οχήματα- ΙΧ αλλά και φορτηγά, βυτία και σχολικά λεωφορεία λόγω των παρακείμενω εκπαιδευτηρίων της ΩΘΗΣΗΣ- είναι στενή, παρουσιάζει μεγάλες κλίσεις ενώ συχνές είναι οι κατολισθήσεις λόγω βροχοπτώσεων ή χιονοπτώσεων. Επισημαίνοντας την επικινδυνότητα του δρόμου, που έχει γίνει τόπος πολλών αυτοκινητικών ατυχημάτων, οι κάτοικοι ζητούν την- αναγκαία- διαμόρφωσή του.

Αναλυτικά η Ημερήσια Διάταξη:

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΘΕΜΑ 1ο: Λήψη Απόφασης περί αποδοχή ή μη των προτάσεων της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Διονύσου εκ του Πρακτικού της 05-06-2018.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση της αριθ. 76/23-10-2018 απόφασης του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. KOINΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ με θέμα «2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2018.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΘΕΜΑ 3ο: Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στο πλαίσιο του Προγράμματος της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού «Άθληση για όλους».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 4ο: Χρονική παράταση σύμβασης χωρίς υπέρβαση συμβατικού αντικειμένου για την προμήθεια τροφών για τα αδέσποτα ζώα.

ΘΕΜΑ 5ο: Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α 00.6823 ο.ε. 2018 με τίτλο “Τόκοι Υπερημερίας Χρήσης” για την πληρωμή της 3048/2018 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, 16ο Τριμελές Τμήμα, υπέρ της «Κόνων Τεχνική Α.Ε.»

ΘΕΜΑ 6ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ “Υπηρεσιών τεχνικού εργασίας για δύο έτη”.

ΘΕΜΑ 7ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ “Συντήρηση και προμήθεια αναλωσίμων φωτοτυπικών μηχανημάτων μάρκας TOSHIBA”.

ΘΕΜΑ 8ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια Υπηρεσίας Εκκενώσεις Βόθρων».

ΘΕΜΑ 9ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ.

ΘΕΜΑ 10ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ«Συντήρηση και Επισκευή Αθλητικού Εξοπλισμού Γυμναστηρίου Αγίου Στεφάνου».

ΘΕΜΑ 11ο: Διαβίβαση για την έγκριση πρωτόκολλων οριστικής παραλαβής τμημάτων των υπηρεσιών για τo καθαρισμό των δημοτικών κτηρίων, Ανάδοχος. ΥΑΔΕΣ Α.Ε.

ΘΕΜΑ 12ο: Διαβίβαση για την έγκριση πρωτόκολλων οριστικής παραλαβής τμημάτων των εργασιών στο κοιμητήριο της Δ.Ε. Διονύσου, Ανάδοχος. Κυριακάκης Χρήστος & Σια Ε.Ε.Ε.

ΘΕΜΑ 13ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Υπηρεσίες Συντήρησης και Προμήθειας Η/Μ Εξοπλισμού κτιρίων (Συντήρηση & Επισκευή Καυστήρων, κλιματιστικών Μηχανημάτων, Φορητών Πυροσβεστικών Μέσων και Προμήθεια κλιματιστικών Μηχανημάτων».

ΘΕΜΑ 14ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «για την ηχοφωτιστική κάλυψη των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 15ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Φιλοξενία αδέσποτων ζώων συντροφιάς».

ΘΕΜΑ 16ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ «KHH5526», ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΔΙΟΝΥΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚ. ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΜΟΝ. ΕΠ.Ε.».

ΘΕΜΑ 17ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ TΩΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ «ΚΗΗ5525», «ΚΗΗ6247», «ΚΗΗ6440» , «ΚΗΗ6153», «ΚΗΙ7256»,«ΚΗΗ5524» & «ΚΗΗ2219» ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΚΑΞΕΚΩ».

ΘΕΜΑ 18ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ «KHH6169», «ΜΕ122412», «ΚΗΗ5525», «KHO6029», «ME56384», ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Α.Ε.».

ΘΕΜΑ 19ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ «KHI3034» ,«KHI6566» «ΚΗΟ6056», «KHI3145», «KHH6415», «KHI3174», «KHI6566», «KHI7261», «KHI3017», ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΜΙΕΤΣΕΛ».

ΘΕΜΑ 20ό: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ “ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ».

ΘΕΜΑ 21ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Συντήρηση και προμήθεια αναλωσίμων φωτοτυπικών μηχανημάτων μάρκας KONICA MINOLTA».

ΘΕΜΑ 22ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Συντήρησης Οικοδομικών Κατασκευών Κτιρίων και Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου».

ΘΕΜΑ 23ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «για τη συμμετοχή υπαλλήλων του Δήμου Διονύσου σε σεμινάρια και συνέδρια με σκοπό την επιμόρφωσή τους».

ΘΕΜΑ 24ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Συντήρηση και προμήθεια αναλωσίμων φωτοτυπικών μηχανημάτων μάρκας XEROX»».

ΘΕΜΑ 25ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Υπηρεσίες Συντήρησης Ξύλινων Κατασκευών κτιρίων & Κοινόχρηστων Υποδομών του Δήμου».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «ANAKATAΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΡΟΣΙΑΣ».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ 27ο: Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α 00.6492 ο.ε. 2018 με Τίτλο “Δικαστικά Έξοδα Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων ή Συμβιβαστικών Πράξεων” για την Αποζημίωση του κ. Μπαλιούση Ευάγγελου.

ΘΕΜΑ 28ο: Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α 00.6492 ο.ε. 2018 με Τίτλο “Δικαστικά Έξοδα Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων ή Συμβιβαστικών Πράξεων” για την Αποζημίωση της κ Βερναρδή Παρασκευής.

ΘΕΜΑ 29ο: Καταστροφή Άχρηστων Αντικειμένων στο Χώρο του Δημοτικού Αμαξοστασίου.

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ 30ό: Εξειδίκευση πίστωσης Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων Χριστουγεννιάτικης Περιόδου 2018 – ΚΑΕ: 15.6471.0003.

ΘΕΜΑ 31ο: Εξειδίκευση πίστωσης Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων 2018 – ΚΑΕ: 15.6471.0003.

ΘΕΜΑ 32ο: Εξειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια εδεσμάτων και συναφών ειδών catering – ΚΑΕ: 15.6471.0003.

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΘΕΜΑ 33ο: Παραχώρηση τάφων στο Κοιμητήριο Κρυονερίου.

ΘΕΜΑ 34ο: Λήψη απόφασης για αντικατάσταση παραχωρηθέντος τάφου στην κα Τασσοπούλου Μαρία στο Δημοτικό Κοιμητήριο Κρυονερίου.

ΘΕΜΑ 35ο: Χορήγηση δικαιώματος αγοράς διπλού οικογενειακού τάφου στον κο Χαρτά Αθανάσιο στο Δημοτικό Κοιμητήριο Κρυονερίου.

ΘΕΜΑ 36ο: Χορήγηση δικαιώματος αγοράς διπλού οικογενειακού τάφου στην κα Αικατερίνη Μπατιλίδου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Κρυονερίου.

ΘΕΜΑ 37ο: Χορήγηση δικαιώματος αγοράς διπλού οικογενειακού τάφου στην κα Κυριακή Βατούγιου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Κρυονερίου.

ΘΕΜΑ 38ο: Χορήγηση δικαιώματος αγοράς διπλού οικογενειακού τάφου στην κα Μπουρατζή Φωτεινή στο Δημοτικό Κοιμητήριο Κρυονερίου.

ΘΕΜΑ 39ο: Συζήτηση επί αιτήματος κατοίκων Δ.Ε. Σταμάτας (αρ. εισερχ. πρωτ. 39406- 1411-18).