logo


Η Συμμαχία για τον Πολίτη ανακοινώνει σήμερα ομόφωνη πολιτική απόφαση της Συντονιστικής Γραμματείας της για την κάθοδο της παράταξης στις επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές σε συνεργασία με δημοτικές παρατάξεις και κινήσεις, «με τις οποίες μπορεί να αναπτυχθεί κοινός βηματισμός», στο πλαίσιο συγκεκριμένου προγράμματος, δεσμεύσεων και αρχών. Με την απόφασή της αυτή, που θα συζητηθεί και από τη Γενική Συνέλευση της παράταξης, η Συμμαχία για τον Πολίτη, που παρά την απουσία της από το Δημοτικό Συμβούλιο τα τελευταία 4,5 χρόνια δεν σταμάτησε να επεξεργάζεται πολιτικές αλλά και λύσεις για τα προβλήματα της πόλης, επανέρχεται δυναμικά στο δημοτικό σκηνικό:

ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, 07/11/2018

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Η Δημοτική μας Παράταξη «Συμμαχία για τον Πολίτη» από την αρχική της σύσταση ανέπτυξε, επεξεργάστηκε, ανάλυσε και υιοθέτησε μια συγκεκριμένη πολιτική για τα τεκταινόμενα στο Δήμο Διονύσου και την ακολουθούμενη πολιτική από τις μέχρι σήμερα Διοικήσεις του. Ειδικότερα ανέλυσε:

 Το Πολιτικό Σκηνικό και μετά και το νόμο 4555/19-7-2018 (Κλεισθένης Ι), την υιοθέτηση της αρχής για μια ακηδεμόνευτη και ελεύθερη από τα κόμματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 Το Δημοτικό Σκηνικό όπως αυτό έχει διαμορφωθεί και έχει λειτουργήσει από το 2011 μέχρι και σήμερα.

 Τη σημερινή πολιτική και δημοτική κατάσταση με τα νέα δεδομένα της και το διαφορετικό τοπίο που φέρνει η απλή αναλογική αλλά και οι διαφοροποιήσεις των οργανωτικών δομών και της λειτουργίας τόσο του Δήμου όσο και των Δημοτικών Ενοτήτων.

 Την αξιολόγηση των ευκαιριών και δυνατών σημείων που έχει επιδείξει η Δημοτική μας Παράταξη, αλλά κυρίως των λαθών και των αδύνατων σημείων που αυτή παρουσίασε όλα αυτά τα χρόνια της αδιάκοπης και ανελλιπούς λειτουργίας της.

Μετά από όλα όσα παραπάνω αναφέρονται, η Συντονιστική Επιτροπή της «Συμμαχίας για τον Πολίτη» με πλήρη ευθύνη του κοινωνικού, πολιτικού και αυτοδιοικητικού της ρόλου και αφού εξέτασε προσεκτικά όλες τις πολιτικές παραμέτρους και τα υπαρκτά σενάρια που αναπτύσσονται μετά τις τελευταίες εξελίξεις, κατέληξε ομόφωνα στις παρακάτω αποφάσεις:

1. Να προχωρήσει σε συνεννοήσεις, για κοινή κάθοδο στις εκλογές από τον πρώτο κιόλας γύρο, με εκείνες τις Δημοτικές Παρατάξεις και Κινήσεις, με τις οποίες μπορεί να αναπτυχθεί κοινός «δημοτικός» βηματισμός, στα πλαίσια και των συνεργασιακών διαδικασιών.

2. Σε περίπτωση συμφωνίας να αποφασιστεί ο τρόπος συνεργασίας (διατήρηση αυτονομίας των συμμετεχόντων Δημοτικών Παρατάξεων/Κινήσεων, ή ενοποίηση τους ή δημιουργία μιας νέας Δημοτικής Παράταξης αλλά και ο προτεινόμενος σαν επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης που θα δημιουργηθεί.

3. Να συνταχθεί μαζί τους «εταίρους» της ένα συμφωνημένο, από την αρχή, Επιχειρησιακό Σχέδιο που θα αναλύεται σε συγκεκριμένο Πρόγραμμα Δράσης τετραετίας, χρονικά προσδιορισμένο, με ειδικές αναφορές και οδικούς χάρτες για τα μεγάλα προβλήματα που απασχολούν του Δήμου μας.

4. Να συμφωνηθεί ένα πλαίσιο μεταβίβασης συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου μας στα πλαίσια του δημοκρατικού προγραμματισμού αλλά και των βασικών αρχών της εγγύτητας και της αμεσότητας (Συνθήκη Λισσαβόνας 2000) .

5. Να γίνει επεξεργασία ζητημάτων που αφορούν θέματα τοπικής δημοκρατίας με ενίσχυση των θεσμών που περιλαμβάνονται τόσο στον νόμο «Καλλικράτης» όσο και στο νόμο «Κλεισθένης Ι» (λειτουργία Δ.Σ., Επιτροπών Δήμου, Συνήγορος του Πολίτη, Επιτροπή Νεολαίας, Μεταναστών, κ.λπ.).

6. Να καταρτιστούν, μετά από συμφωνίες και συνεννοήσεις με τις συνεργαζόμενες Δημοτικές Παρατάξεις/Κινήσεις κοινά ψηφοδέλτια τόσο για το Δημοτικό Συμβούλιο όσο και κατά Δημοτική Ενότητα.

7. Για την υλοποίηση των παραπάνω να δημιουργηθούν Επιτροπές και να στελεχωθούν, από όλες τις συνεργαζόμενες Δημοτικές Παρατάξεις/Κινήσεις αλλά και μεμονωμένους Πολίτες που επιθυμούν να προσφέρουν στον τόπο και την κοινωνία. Οι εν λόγω Επιτροπές προτείνεται να είναι:

a. Αποκεντρωμένων Διαδικασιών

b. Διαφάνειας και Εσωτερικού Ελέγχου

c. Περιβάλλοντος

d. Θεσμικής Ολοκλήρωσης

e. Τοπικών Ζητημάτων

f. Νέων Τεχνολογιών και Ηλεκτρονικών Δομών.

g. Εκλογικών Διαδικασιών

8. Να απορριφθούν, από τις συνεργασιακές διαδικασίες, πρόσωπα που βαρύνονται με αντιδημοκρατικές και αντιδεοντολογικές αυτοδιοικητικές συμπεριφορές.

Η Συντονιστική Γραμματεία, σύμφωνα και με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Δημοτικής μας Παράταξης, θα προχωρήσει σε ενημέρωση των Μελών και Φίλων της και θα ζητήσει, μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων ενεργειών, από τη Γενική της Συνέλευση την έγκριση της συγκεκριμένης πολιτικής απόφασης και των ενεργειών που απορρέουν από αυτή.

Για τη Συντονιστική Επιτροπή

Παναγιώτης Βορριάς

Πρόεδρος