logo


Με κοινό Δελτίο Τύπου οι τρεις από τις τέσσερις παρατάξεις της μειοψηφίας, καθώς και ανεξάρτητοι δημοτικοί σύμβουλοι, χαιρετίζουν τη δικαίωση του αγώνα των εργαζομένων του Δήμου και εξαπολύουν ομοβροντίες αιτιάσεων κατά της “προκλητικής” στάσης της Δημοτικής Αρχής και του Δημάρχου Δ. Ζαμάνη, που “διάλεξαν την διγλωσσία, την παλινωδία και τις δικαστικές προσφυγές” κατά των εργαζομένων. Υπογραμμίζουν μάλιστα πως ένδικα μέσα αυτή η Διοίκηση δεν άσκησε κατά προμηθευτών, ενώ από την άλλη πλευρά κατασπαταλεί το δημοτικό χρήμα σε απ’ ευθείας αναθέσεις εκατομμυρίων ευρώ και σε υπηρεσίες αμφίβολης χρησιμότητας:

Η δικαίωση του αγώνα των εργαζομένων του Δήμου Διονύσου

και η ανάγκη επαναφοράς στην ομαλότητα

Στο Δημοτικό Συμβούλιο της περασμένης Πέμπτης, οι Παρατάξεις της Μειοψηφίας ψηφίσαμε να αποδοθούν τα δεδουλευμένα στους εργαζόμενους του Δήμου.

Λάβαμε υπ΄όψη μας ότι υπήρχε μια πρωτόδικη Δικαστική Απόφαση, ότι κανένας Νόμος δεν μας υποχρεώνει πια να ασκήσουμε ένδικα μέσα σε εργατικές διαφορές, ότι αρκετοί Δήμοι έχουν ήδη προχωρήσει σε παρόμοιες πληρωμές και, το κυριότερο, την πραγματική αλήθεια που αποκαλύφθηκε κατά την παραπάνω συζήτηση αλλά και σε αυτές που είχαν προηγηθεί με το ίδιο θέμα:

Για το πώς δηλ. λειτουργεί σήμερα η Υπηρεσία Καθαριότητας, ο πιο κρίσιμος τομέας του Δήμου: Ακατάλληλο αμαξοστάσιο, συγκεντρωτική και την ίδια ώρα ανορθολογική οργάνωση της Υπηρεσίας, ανυπαρξία προγραμματισμού έκτακτου προσωπικού, αντιοικονομική διαχείριση του στόλου των οχημάτων, με αποτέλεσμα σωρεία απευθείας αναθέσεων που απομυζούν το Δημοτικό προϋπολογισμό.

Ταυτόχρονα, αποκαλύφθηκαν και προβλήματα που χρόνιζαν -αν και ήταν αντιμετωπίσιμα- και τα οποία δημιούργησαν πολύ κακό κλίμα στις σχέσεις Δήμου και εργαζόμενων. Αναφέρουμε ενδεικτικά, της ασφάλειας & υγιεινής που εγκυμονούν κινδύνους, των απλήρωτων υπερωριών επί εξάμηνα, των διακρίσεων μεταξύ των εργαζομένων, πολλών και αναίτιων διώξεων εργαζομένων, κ.ά.

Η στάση της Διοίκησης υπήρξε προκλητική. Αντί να αλλάξει ρότα, έστω και την τελευταία στιγμή, διάλεξε τη διγλωσσία, την παλινωδία και την προσφυγή στα δικαστήρια. Ο κ. Ζαμάνης έκανε ότι δεν γνώριζε όλα τα παραπάνω που αποκαλύφθηκαν. Προσποιήθηκε πως ξέχασε ότι δεν άσκησε ένδικα μέσα κατά προμηθευτών, τακτική που τους υποχρέωσε να προσφύγουν στη δικαιοσύνη και να πληρωθούν και, το σημαντικότερο, ξέχασε τα εκατομμύρια ευρώ που έχει πληρώσει για εκατοντάδες απευθείας αναθέσεις παντός είδους, τις 800.000 ευρώ που κόστισαν, την τελευταία διετία, οι αμφίβολης χρησιμότητας υπηρεσίες φύλαξης και τόσες άλλες δαπάνες που οφείλονται στην ανικανότητα της διοίκησής του.

Και όμως, ο κ. Ζαμάνης είχε μια ευκαιρία, με αφορμή και τη δική μας στάση, να χαμηλώσει τους τόνους, να ανοίξει ειλικρινή διάλογο με τους εργαζόμενους ανταποκρινόμενος στα δίκαια αιτήματά τους, να βελτιώσει το κλίμα, για να μπορεί αξιόπιστα να απαιτεί συνέπεια στις υποχρεώσεις τους.

Διαπιστώσαμε, δυστυχώς, ότι επενδύει στην καλλιέργεια του κοινωνικού αυτοματισμού. Αυτό δεν θα το ανεχθούμε. Τον προσκαλούμε, λοιπόν, για το καλό του Δήμου να αλλάξει τακτική.

Οι Δημοτικές παρατάξεις

Ενωτική Πρωτοβουλία Δήμου Διονύσου

Νέα Πνοή για τον Διόνυσο

Δημοκρατική Ανατροπή Διονύσου και

Ανεξάρτητοι Δημοτικοί Σύμβουλοι