logo


Η διπλή ψήφος της Προέδρου Β. Ζώτου επιστρατεύθηκε για την έγκριση του θέματος που αφορούσε στην ενεργειακή αναβάθμιση και αυτοματοποίηση των συστημάτων οδοφωτισμού του Δήμου Διονύσου, στη χθεσινή (Τρίτη 24 Ιουλίου) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Οι δημοτικοί σύμβουλοι των παρατάξεων της μειοψηφίας στάθηκαν τουλάχιστον επιφυλακτικοί στην παρουσίαση των παραμέτρων του θέματος, μια που αυτές προέκριναν ένα και μόνο σενάριο χρηματοδότησης, αυτό της ανάθεσης του έργου σε ιδιωτική εταιρεία, μέσω της σύναψης Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ), αποκλείοντας είτε το δανεισμό από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων- που μόλις πέρυσι εξήγγειλε ευνοϊκούς όρους δανεισμού ειδικά για την αναβάθμιση του δημοτικού οδοφωτισμού, σε συνεργασία με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων- είτε την πραγματοποίηση του έργου με Ίδιους Πόρους.

Πιο συγκεκριμένα:

Οι λεπτομέρειες του θέματος παρουσιάστηκαν στο Σώμα από τον Ι. Γιάνναρο, που έχει αναλάβει την εκπόνηση σχετικής μελέτης για λογαριασμό του Δήμου, βασιζόμενος σε στοιχείακυρίως τον αριθμό των συμβατικών φωτιστικών σωμάτων στους δρόμους της πόλης- που ο Δήμος έχει συλλέξει από το 2015. Στον αριθμό αυτό των 9.000 συμβατικών φωτιστικών θα πρέπει να προστεθούν άλλα 900, τύπου LED, που ο Δήμος Δροσιάς είχε προμηθευθεί στην προκαλλικρατική εποχή, από τα οποία έχουν τοποθετηθεί στην πόλη τα 800.

Ο κ. Γιάνναρος περιέγραψε τα οφέλη από την αντικατάσταση όλων των συμβατικών σωμάτων από LED, ενώ επέμεινε ιδιαιτέρως στην εξοικονόμηση ενέργειας ύψους πάνω από 74%, που θα επιτρέψει στο Δήμο να μειώσει κατά πολλές χιλιάδες χιλιάδες ευρώ τόσο το ποσόν που πληρώνει σήμερα στη ΔΕΗ για τον οδοφωτισμό, όσο και το κόστος συντήρησης του δικτύου, μια που οι σημερινές συμβατικές λάμπες καίγονται συχνά. Θα μειώσει παράλληλα και το ενεργειακό αποτύπωμα της πόλης, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες, αλλά και θα ενισχύσει το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών, όπως προσέθεσε ο Δήμαρχος Διονύσου Δ. Ζαμάνης.

Ο μελετητής στάθηκε κυρίως στα οφέλη που προκύπτουν για το Δήμο αν αναθέσει σε ιδιωτική εταιρεία το έργο- εξασφαλισμένο φωτιστικό αποτέλεσμα, ανάληψη ρίσκου, αυστηρές ρήτρες- χωρίς εντούτοις να αποτυπώνει στη μελέτη του τα συγκριτικά πλεονεκτήματα για τα άλλα δυο σενάρια, του δανεισμού από το ΤΠκΔ και των Ιδίων Πόρων. Με το επιπλέον, μάλιστα, δεδομένο πως αυτές ήταν οι δυο λύσεις που κυρίως συζητούνταν στη διαπαραταξιακή Επιτροπή, η οποία ασχολείται με τέσσερα σημαντικά ζητήματα της πόλης: Την ασφάλεια στην πόλη, τον οδοφωτισμό, την αξιοποίηση του ΤΥΠΕΤ Αγ. Στεφάνου και την ηλεκτρονική καταγραφή του δικτύου ύδρευσης.

Τόσο ο Γ. Καλαφατέλης επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας, όσο και ο Γ. Φωτάκης από τη Νέα Πνοή για το Διόνυσο, αλλά και ο Γ. Ζυγούνας από τη Δημοκρατική Ανατροπή Διονύσου, παρόλο που θεώρησαν αδήριτη ανάγκη την αναβάθμιση του οδοφωτισμού και για πρακτικούς αλλά και για οικονομικούς λόγους, επεσήμαναν εντούτοις την αλλαγή πλεύσης του Δημάρχου, άφησαν ευθείες αιχμές ότι έχει δοθεί συγκεκριμένη κατεύθυνση στο μελετητή, ενώ δεν πείσθηκαν από την εικόνα που αυτός τους παρουσίασε, ιδιαιτέρως εφόσον ο Δήμος Διονύσου δεν έχει πρόβλημα ρευστότητας.

Πέραν των παραπάνω, κρίσιμα θέματα που έμειναν αναπάντητα, έθεσε ο τέως Αντιδήμαρχος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, ανεξάρτητος Η. Υφαντής: Η εξοικονόμηση ενέργειας κατά 74% που προβλέπεται με την αντικατάσταση όλου του οδοφωτισμού από λάμπες LED  ισούται με 600.000 ευρώ, που θα αφαιρεθούν από τα 800.000 ευρώ που σήμερα πληρώνει ο Δήμος στη ΔΕΗ κάθε χρόνο, και τα οποία εισπράττει από δημοτικά τέλη. Η ίδια η αντικατάσταση θα μειώσει το κόστος συντήρησης κατά άλλες 300.000 ευρώ το χρόνο, όπως άλλωστε συνομολόγησε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Ράικος. Συνεπώς έχουμε συνολική εξοικονόμηση 900.000 ευρώ ετησίως, η οποία σήμερα πληρώνεται από τους δημότες και σ’ αυτούς θα πρέπει να επιστραφεί με μείωση των δημοτικών τελών. Επιπλέον η ιδιωτική εταιρεία θα αναλάβει μεν το ρίσκο της επένδυσης, όμως θα το χρεώσει ώστε να αποκομίσει κέρδος: “Η εικόνα δεν είναι ξεκάθαρη ώστε να ληφθεί απόφαση. Πρέπει να διευκρινισθεί με ποιον τρόπο, με ποιο χρηματοοικονομικό μοντέλο και ποιο θα είναι το όφελος για το Δήμο σε κάθε περίπτωση”, υπογράμμισε ο κ. Υφαντής, επισημαίνοντας –επιπλέονότι όλα τα οφέλη από την αναβάθμιση ισχύουν για οποιαδήποτε από τις επιλογές χρηματοδότησης. Με την διαφορά ότι ο Δήμος, διαθέτοντας ίδια κεφάλαια, έχει την δυνατότητα εξέτασης των εναλλακτικών αλλά δεν την αξιοποιεί.

Ένα τέταρτο σενάριο προσέθεσε ο επίσης ανεξάρτητος Σπ. Γιαννουλάτος, που πρότεινε τη σταδιακή αντικατάσταση του οδοφωτισμού ανά Δημοτική Κοινότητα: “Με την εξοικονόμηση από τη μια Κοινότητα, θα αλλάζαμε τις λάμπες στην επόμενη και ούτω καθ’ εξής. Αν είχαμε ξεκινήσει το 2014-15, σήμερα θα ολοκληρώναμε το έργο”, τόνισε χαρακτηριστικά ο πρώην Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ενώ ο Τ. Παντέλογλου ξεκαθάρισε κατηγορηματικά: “Ποτέ οι εταιρείες δεν πάνε να χάσουν. Εδώ η εταιρεία θα μπει στο Δήμο για να πάρει μια από τις υπηρεσίες του προς τους δημότες, πρόκειται δηλαδή ουσιαστικά για ιδιωτικοποίηση. Και μάλιστα παίρνει το μοναδικό εγγυημένο εισόδημα του Δήμου, τα δημοτικά τέλη. Παράλληλα οι εργαζόμενοι θα βρεθούν στον αέρα, γιατί καταργείται ο ηλεκτροφωτισμός ως δημοτική υπηρεσία”, υπογράμμισε ο κ. Παντέλογλου στην εναρκτήρια τοποθέτησή του ως νέος εκπρόσωπος της Λαϊκής Συσπείρωσης.

Το θέμα συγκέντρωσε 14 θετικές ψήφους- όσοι και οι παρόντες εκείνη τη στιγμή δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας- ενώ άλλες 14, αρνητικές ή λευκές, προέρχονταν από τις παρατάξεις της μειοψηφίας, με αποτέλεσμα το θέμα να υπερψηφιστεί με τη διπλή ψήφο της Προέδρου.

Η διαφοροποίηση του Δημάρχου, πάντως, αναφορικά με το μοντέλο που προκρίνεται για την αναβάθμιση του οδοφωτισμού γεννά ερωτηματικά, μια που πριν από ακριβώς ένα χρόνο, τον Ιούλιο του 2017, ήταν αυτός που- απαντώντας σε ερώτηση του Τ. Καρασαρλή από τη μείζονα μειψηφία σχετικά με τη δανειοδότηση των Δήμων από το ΤΠκΔ-  δήλωνε πως “έχει επανειλημμένα καλέσει τις παρατάξεις σε συναίνεση γιατί όταν το θέμα έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο απαιτείται ενισχυμένη πλειοψηφία, μια που πρόκειται για τη λήψη δανείου”.