logo


Με αφορμή τα όσα διαδραματίσθηκαν στην έκτακτη (5 Ιουνίου) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, κατά τη συζήτηση για τη λειτουργία του Κτηματολογίου και την αντιφατική στάση του Δήμου, οι παρατάξεις Ενωτική Πρωτοβουλία, Νέα Πνοή για το Διόνυσο και Δημοκρατική Ανατροπή Διονύσου, καθώς και ανεξάρτητοι δημοτικοί σύμβουλοι, συνυπογράφουν κοινό Δελτίο Τύπου, παραθέτοντας το ιστορικό της υπόθεσης από τον Αύγουστο του 2017 μέχρι σήμερα και θέτουν ένα και μόνο ερώτημα:

Κοινό Δελτίο Τύπου

Για τις Παρατάξεις μας η ολοκλήρωση και λειτουργία του κτηματολογίου, αποτελεί βασικό εργαλείο εκσυγχρονισμού του συστήματος δικαιοπραξιών για τη Χώρα, διαδικασίας όμως που θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να είναι εξασφαλισμένη από τους οποιουσδήποτε κινδύνους.

Όμως δύο, αντίθετου περιεχομένου, αποφάσεις της ΟΕ, μια συζήτηση στην έκτακτη Ο.Ε., που συγκλήθηκε για το θέμα και μια απόρριψη μιας πρότασής μας κατά τη συνεδρίαση αυτή, εν ριπή οφθαλμού και όλα αυτά ύστερα από εισήγηση του Δημάρχου κ. Ζαμάνη, έθεσαν πολλά ερωτήματα και δημιούργησαν αρκετούς προβληματισμούς.

Τα πράγματα με τη σειρά.

1. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, πριν ένα χρόνο, εξέδωσε Απόφαση για τη λειτουργία του κτηματολογίου σε 4 περιοχές του Δήμου μας (Αγ. Στέφανος, Διόνυσος, Ροδόπολη και Σταμάτα).

2. Η Ο.Ε, αμέσως μετά και ύστερα από εισήγηση του Δημάρχου κ. Ζαμάνη, “ότι η επικείμενη λειτουργία του κτηματολογικού γραφείου ενέχει βέβαιους κινδύνους σημαντικής περιουσιακής βλάβης του Δήμου και των Δημοτών’’, αποφάσισε την επείγουσα άσκηση νομίμων δικαστικών ενεργειών στο ΣτΕ, κατά της ως άνω Απόφασης, ορίζοντας ως πληρεξούσιο το Δικηγόρο κ. Γεωργακόπουλο.

3. Ο κ. Γεωργακόπουλος άσκησε στη συνέχεια, για λογαριασμό του Δήμου στο ΣτΕ, αιτήσεις ακύρωσης και αναστολής, κατά της Απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ και το δικαστήριο εξέδωσε προσωρινή διαταγή. Η αίτηση ακύρωσης ορίσθηκε να εκδικασθεί την 6/6/2018.

4. Ο κ. Δήμαρχος, λίγες ημέρες πριν την εκδίκαση της υπόθεσης, επανέφερε το θέμα στην Ο.Ε., με εντελώς αντίθετη εισήγηση αυτή τη φορά, για την κατάργηση των ως άνω ενδίκων μέσων, χωρίς όμως να πείσει ότι έχουν θεραπευθεί οι αρχικοί λόγοι που επικαλέσθηκε πριν ένα χρόνο για την άσκησή των. Η Ο.Ε. αποφάσισε, την κατάργηση των ενδίκων μέσων, ανακάλεσε την πληρεξουσιότητά του προς το κ. Γεωργακόπουλο, με αποτέλεσμα ο Δήμος να ερημοδικήσει, κατά την εκδίκαση στο ΣτΕ της υπόθεσης και να απορριφθεί η αίτηση ακύρωσης, με τις όποιες συνέπειες.

5. Ο κ. Γεωργακόπουλος απέστειλε επιστολή προς τον κ. Δήμαρχο και όλα τα μέλη της Ο.Ε., με την οποία έθεσε σοβαρά ζητήματα που θα δημιουργήσει η άμεση λειτουργία του κτηματολογίου.

6. Μετά τις παραπάνω εξελίξεις, ζητήσαμε να συγκληθεί έκτακτο ΔΣ, προκειμένου με εξαντλητικό τρόπο, να συζητηθεί το σοβαρό αυτό θέμα, να διερευνηθούν οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι από την άμεση λειτουργία του κτηματολογίου και μόνον το ΔΣ τελικά να αποφασίσει για το τι δέον γενέσθαι.

7. Αντί αυτού ο κ. Ζαμάνης συγκάλεσε έκτακτη Ο.Ε. την Τρίτη 5/6/2018, εισάγοντας το θέμα.

Κατά τη συζήτηση, που ήταν αποκαλυπτική:

ï Ο κ. Ζαμάνης δεν έπεισε ότι έχουν αρθεί οι σοβαροί λόγοι που πριν ένα χρόνο τον είχαν οδηγήσει σε διαφορετική πρακτική.

ï Ότι υφίστανται σοβαρές τυπικές παραλείψεις στην όλη διαδικασία (της Απόφασης του ΥΠΕΚΑ, δεν έχει προηγηθεί η έκδοση ΚΥΑ με τη συνυπογραφή του Υπουργού Δικαιοσύνης), που δεν δημιουργούν μια στέρεη νομική βάση.

ï Ότι πολύ πιθανά η παράλειψη αυτή έχει ουσιαστικό περιεχόμενο ότι της λειτουργίας του κτηματολογίου έπρεπε να έχει προηγηθεί η κατάρτιση των Δασικών χαρτών στην περιοχή (σύμφωνα και με τη Νομολογία του ΣτΕ).

ï Ότι εδώ και ένα χρόνο λόγω άρνησης του μελετητή κτηματογράφησης, όλες οι δικαιοπραξίες, ενώ εγγράφονται στο υποθηκοφυλακείο, δεν εγγράφονται και στο κτηματολόγιο. Αποτέλεσμα, με την άμεση λειτουργία του κτηματολογίου, η εικόνα των πραγματικών ιδιοκτητών, να είναι ψευδής.

ï Ερωτηματικά για την τύχη κοινωφελών χώρων στη ΔΕ Διονύσου, που αποδόθηκαν στο Δήμο με την Εφετειακή Απόφαση 3070/2011, που μετά από την άμεση λειτουργία του κτηματολογίου, χωρίς να προηγηθούν εξασφαλιστικές ενέργειες εγγραφής των στο υποθηκοφυλακείο, θα βρεθούν “και με τη βούλα” στις μερίδες ιδιωτών.

8. Μετά τα όσα προέκυψαν, ομόφωνα οι Παρατάξεις μας κατέθεσαν την ακόλουθη πρόταση:

ï Να ζητηθεί μικρή αναβολή (ενός Μήνα), της υπόθεσης στο ΣτΕ.

ï Στο διάστημα αυτό ο κ. Ζαμάνης να επισκεφθεί:

o Τον Υπουργό Δικαιοσύνης, για να συζητήσει το θέμα της τυπικής παράλειψης συνυπογραφής εκ μέρους του, με αίτημα διόρθωσής του.

o Τον Υπουργό Περιβάλλοντος για να λάβει απάντηση στο ερώτημα του χρόνου ανάρτησης-κύρωσης των Δασικών Χαρτών και το κατά πόσον η λειτουργία του κτηματολογίου πριν από αυτή, βλάπτει ή όχι το Δημόσιο συμφέρον.

o Το Εθνικό Κτηματολόγιο, για να προκαλέσει σύσκεψη, με τη συμμετοχή Δήμου, Κτηματολογίου, Μελετητή Κτηματογράφησης και Υποθηκοφύλακα Μαραθώνα, προκειμένου άμεσα να διορθωθεί η παράλειψη της μη εγγραφής στο κτηματολόγιο των δικαιοπραξιών που γίνονται, κατά το τελευταίο χρόνο στη περιοχή.

ï Κατόπιν αυτών, να συνέλθει το ΔΣ, για να αποφασίσει τελικά.

9. Δυστυχώς ο κ. Ζαμάνης, στην πρόταση μας αυτή, εκώφευσε, εισηγούμενος την απόρριψή της, χωρίς βέβαια κανένα σοβαρό επιχείρημα.

10. Ύστερα από αυτά, αβίαστα προκύπτει και το δικό μας ερώτημα:

ΓΙΑΤΙ ΤΟΣΗ ΠΡΕΜΟΥΡΑ κ. ΖΑΜΑΝΗ;

ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΑ ΘΑ ΕΧΕΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ.

Οι Παρατάξεις

Ενωτική Πρωτοβουλία Διονύσου

Νέα Πνοή Διονύσου

Δημοκρατική Ανατροπή Διονύσου

Ανεξάρτητοι Δημοτικοί Σύμβουλοι