logo


Έξι μόλις μήνες διήρκεσε η συνεργασία του Δήμου Διονύσου με το δημοσιογράφο Π. Ιωαννίδη, που τον περασμένο Οκτώβριο είχε προσληφθεί ως ειδικός συνεργάτης Δημάρχου στο Γραφείο Τύπου.

Με απόφαση που δημοσιεύεται σήμερα στη Διαύγεια, αλλά φέρει ημερομηνία 18 Απριλίου, ο Δήμαρχος Διονύσου Δ. Ζαμάνης “Αποδέχεται την παραίτηση του κου Ιωαννίδη Πέτρου του Χαραλάµπους µε την ιδιότητά του ως Ειδικού Συνεργάτη σε θέµατα επικοινωνίας και δηµοσίων σχέσεων”, ανεβάζοντας τον αριθμό των συνεργατών που πέρασαν αλλά δεν έμειναν στη συγκεκριμένη θέση σε τρεις (Α. Ανεζάκη, Κ. Μπιτσικόκος και Π. Ιωαννίδης) και αφήνοντας και πάλι «ορφανό» το Γραφείο Τύπου.

Η απόφαση, όπως δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια, έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 18-4-2018

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 14398

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ.Απόφασης: 1602

∆/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ

& ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ταχ.∆/νση:Λεωφ.Λ.Μαραθώνος 29

& Αθ.∆ιάκου1, Τ.Κ. 145 65 Αγ.Στέφανος

Πληροφ.: Κυριακάκου Ε.

Τηλ.:2132030627

Fax:2132030630

ΘΕΜΑ: «Αποδοχή παραίτησης του Ειδικού Συνεργάτη κ. Ιωαννίδη Πέτρου»

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 «Αρµοδιότητες του ∆ηµάρχου» του Ν.3852/2010 «Νέα

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα

Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010)

2. Τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 163 «Ειδικοί Σύµβουλοι – Επιστηµονικοί

Συνεργάτες – Ειδικοί Συνεργάτες των Ο.Τ.Α. του Ν.3584/07 «Κύρωση του Κώδικα

Κατάστασης ∆ηµοτικών & Κοινωτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28.06.2007),

σχετικά µε την παραίτηση Ειδικού Συµβούλου του ∆ηµάρχου.

3. Τον Ο.Ε.Υ. του ∆ήµου ∆ιονύσου, στον οποίο προβλέπεται θέση Ειδικού Συνεργάτη

και ο οποίος δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1546/τ.Β΄/27.06.2011.

4. Το ΦΕΚ υπ΄αριθ.1213/τ.Γ΄/28-11-2017, στο οποίο δηµοσιεύτηκε η πρόσληψη του κ.

Ιωαννίδη Πέτρου του Χαραλάµπους, ως Ειδικού Συνεργάτη.

5. Την υπ’αριθ.3143/34956/27-10-2017 απόφαση του ∆ηµάρχου ∆ιονύσου περί

6. πρόσληψης του Ιωαννίδη Πέτρου του Χαραλάµπους στην θέση του Ειδικού

Συνεργάτη.

7. Το µε αριθ.πρωτ. 13539/10-04-2018 έγγραφο του ανωτέρω, µε το οποίο κατέθεσε την

παραίτησή του.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Αποδέχεται την παραίτηση του κου Ιωαννίδη Πέτρου του Χαραλάµπους µε την ιδιότητά του

ως Ειδικού Συνεργάτη σε θέµατα επικοινωνίας και δηµοσίων σχέσεων.

Η παρούσα να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, κατά τις διατάξεις της παρ.9

άρθρο 163 του Ν.3584/07.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΖΑΜΑΝΗΣ