logo


Το θέμα φαινόταν μάλλον απλό: Αφαίρεση εύκαμπτων κυλίδρων απέναντι από την είσοδο  στάθμευσης ιδιοκτησίας στην Άνοιξη, που είχαν τοποθετηθεί με απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής πέρυσι τον Φεβρουάριο. Όμως το συνημμένο έγγραφο του ενδιαφερομένου ιδιοκτήτη, που στις αρχές του 2018 προχώρησε σε καταγγελίες, ακόμη και στο Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, μόνο απλό δεν ήταν: Σ’ αυτό ο ιδιοκτήτης καταγγέλλει πως η τοποθέτηση των κυλίνδρων πραγματοποιείται κατ’ εξακολούθηση παράνομα, χωρίς έλεγχο και χωρίς να πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, χωρίς να έχει ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία, ελλείψει αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, καθ’ υπέρβαση αρμοδιοτήτων, σε βάρος των κατοίκων της Άνοιξης και σε όφελος ενός δημότη. Χαρακτηρίζει μάλιστα τις μεθοδεύσεις και τις ενέργειες που εκτελέστηκαν ως “κατάπτυστες, ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ και ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ, που… αποσκοπούσαν στο ατομικό όφελος συγκεκριμένου δημότη, σε βάρος των υπολοίπων μας”. Και στοιχειοθετεί τις καταγγελίες του βήμα βήμα!

Πιο συγκεκριμένα: Τον Φεβρουάριο του 2017 το Τοπικό Συμβούλιο Άνοιξης πήρε απόφαση για την τοποθέτηση σειράς ελαστικών κυλίνδρων σε αδιέξοδο και στενό δρόμο της περιοχής, κατόπιν αιτήματος ιδιώτη, που επικαλείτο πρόβλημα υγείας. Παρόδιος ιδιοκτήτης, πολιτικός μηχανικός, υπέβαλε διαμαρτυρία- καταγγελία τον Απρίλιο του ίδιου χρόνου, για να πληροφορηθεί πως η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου δεν έχει δώσει καμιά εντολή για κολονάκια. Η ίδια Υπηρεσία προωθεί την απάντησή της στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και τη Δημοτική Κοινότητα για να προβούν σε εργασίες αποξήλωσης των κυλίνδρων. Αξίζει εδώ να σημειωθεί πως η παραπάνω απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου, που ελήφθη ως κατεπείγουσα, ουδέποτε εμφανίστηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, από την οποία μέχρι και σήμερα 31/5/2018 απουσιάζει. Παράλληλα λείπουν, όπως καταγγέλλει ο παρόδιος, όλα τα δικαιολογητικά που θα νομιμοποιούσαν την τοποθέτηση κυλίνδρων (πολεοδομικά, συμβολαιογραφικά και λοιπά έγγραφα, καθώς και ιατρικές γνωματεύσεις).

Τα κολονάκια, που για να μπουν δεν ακολουθήθηκε η νόμιμη διαδικασία, όπως υπογραμμίζει ο καταγγέλλων, αποξηλώνονται τον Μάιο του 2017 με αυτοψία της Τεχνικής Υπηρεσίας και με εντολή του αρμόδιου Αντιδημάρχου Δ. Ράικου. Τις ίδιες ημέρες επίσης, σημειώνεται περιστατικό φραστικής επίθεσης  και απόπειρας χειροδικίας του ωφελούμενου κατά του καταγγέλλοντος, το οποίο έχει καταγραφεί από την Αστυνομία.

Πέντε μήνες αργότερα, τον Οκτώβριο του 2017, νέα κολονάκια παίρνουν τη θέση των αποξηλωμένων, αυτή τη φορά με απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, όπου παρά τις σχετικές δεσμεύσεις, ουδέποτε ο καταγγέλλων κλήθηκε να παραστεί, αν και το θέμα τον αφορούσε άμεσα. Η απόφαση της Επιτροπής, σημειώνει ο παρόδιος, ήρθε παρά την αρνητική γνωμοδότηση της Τεχνικής Υπηρεσίας και προκάλεσε νέες καταγγελίες εκ μέρους του, αλλά και υποβολή σειράς ερωτημάτων προς την Υπηρεσία, που μέχρι τώρα (σ.σ. Ιανουάριος του 2018) δεν έχουν απαντηθεί. Προκάλεσε επιπλέον νέο περιστατικό φραστικής επίθεσης, καταγεγραμμένο και αυτό από την Αστυνομία.

Τον Νοέμβριο του 2017 προστίθενται επιπλέον κολονάκια στο ίδιο σημείο, γεγονός που πλέον οδηγεί τον παρόδιο μηχανικό, με ακόμη 8 συνυπογράφοντες, σε καταγγελία στο Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης. Σ’ αυτήν ως υπόλογοι αναφέρονται ο Δήμος Διονύσου, η Δημοτική Κοινότητα Άνοιξης, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και η Τεχνική Υπηρεσία, για τους οποίους ο καταγγέλλων ζητεί “την απόδοση των προβλεπομένων διοικητικών, πειθαρχικών και κάθε είδους σχετικών ευθυνών, καθώς και τον καταλογισμό των προβλεπομένων  κατά το νόμο κυρώσεων και ποινών κατά παντός υπευθύνου και συνεργού”. Περιττό να προστεθεί εδώ πως η προβλεπόμενη υποχρέωση για λήψη σχετικής απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο περί τοποθέτησης κυλίνδρων ουδέποτε τηρήθηκε

Η χθεσινή (31/5) συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που ακύρωσε την απόφασή της του περασμένου Φερουαρίου, αποτελεί στην πραγματικότητα αναγνώριση της ορθότητας των καταγγελιών του παρόδιου και θιγόμενου ιδιοκτήτη. Δεν υπήρξε εντούτοις καμιά απάντηση στο επίμονο ερώτημα του Γ. Τσουδερού από την παράταξη της Ενωτικής Πρωτοβουλίας: “Να βγουν τα κολονάκια. Αλλά για τις καταγγελίες που διαβάζουμε, θα έρθει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο; Θα γίνει κάποιος έλεγχος;”.