logo


Συνέχεια στην υπόθεση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου, όπως ξετυλίχθηκε στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την περασμένη Τρίτη 8 Μαΐου, δίνει με τη δική του ανοιχτή επιστολή- την οποία κοινοποιεί σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους, σε όλους τους υπηρεσιακούς παράγοντες και σε όλα τα τοπικά ΜΜΕ- ο τέως Αντιδήμαρχος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης του Δήμου Διονύσου, ήδη ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος από το Φεβρουάριο του 2017, Η. Υφαντής. Υπενθυμίζεται πως ο κ. Υφαντής φωτογραφίσθηκε από το Δήμαρχο Δ. Ζαμάνη ως υπεύθυνος για την καθυστέρηση στην εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, μαζί με τον τέως Γενικό Γραμματέα του Δήμου Μ. Χρηστάκη και την ειδική συνεργάτιδα Σ. Ευστρατίου, η οποία παραιτήθηκε τον περασμένο Νοέμβριο.

Στην επιστολή του ο κ. Υφαντής χαρακτηρίζει ανακριβή και ανυπόστατα τα στοιχεία που χρησιμοποίησε ο Δήμαρχος για να αποδώσει ευθύνες σε τρεις εκ των πάλαι ποτέ στενοτέρων συνεργατών του, βάζει πολλά πράγματα στη θέση τους αναφορικά με το Επιχειρησιακό- αλλά όχι μόνο, ανατέμνει τη σημερινή κατάσταση της Δημοτικής Αρχής και θεωρεί εαυτόν “δικαιωμένο, επειδή έχω πάρει καθαρές και ασφαλείς αποστάσεις από το απεχθές”:

Ηλίας Αρ. Υφαντής, Δρ Μηχ Διόνυσος, 14 Μαΐου 2018

Δημοτικός Σύμβουλος

Ανοικτή Επιστολή

ΘΕΜΑ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και λοιπά Δημοτικά Πράγματα

Στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου συζητήθηκε, μεταξύ άλλων, το με αριθμό 15 της Ημερήσιας Διάταξης θέμα ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (PROJECT MANAGEMENT)”.

Στο πλαίσιο της συζήτησης ασκήθηκε δριμεία κριτική στον κ. δήμαρχο από τους δημοτικούς συμβούλους της αντιπολίτευσης. Όπως μου μεταφέρθηκε, και αναφέρεται εντός εισαγωγικών σε δημοσίευμα της ηλεκτρονικής Οδού Διονύσου, ο κ. δήμαρχος απαντώντας σχολίασε “Ο Δήμος Διονύσου για δυο χρόνια διέθετε Αντιδημαρχία Στρατηγικού Σχεδιασμού, πλήρως στελεχωμένη με ανθρώπους υψηλότατου επιπέδου, που δυστυχώς δεν κατάφερε να ολοκληρώσει το Επιχειρησιακό. Παράλληλα, μετά τα δυο χρόνια για διάφορους λόγους- συνταξιοδότηση, μετατάξεις, άλλες επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες- πολλά στελέχη αποχώρησαν από το Τμήμα Προγραμματισμού. Έτσι ο Δήμος αναγκάστηκε να αναζητήσει τη βοήθεια όπως περιγράφεται στο θέμα, για να μπορέσει να βοηθηθεί στο να φτιάξει το Επιχειρησιακό του Σχέδιο… Με ειδικούς συμβούλους, με προσωπικό του Δήμου και με μια Αντιδημαρχία, δεν καταφέραμε για δυο χρόνια να έχουμε αποτέλεσμα. Σύμβουλοι και συμβουλάτορες επί δυο χρόνια δούλευαν στο Δήμο χωρίς να φέρουν Επιχειρησιακό”, φωτογραφίζοντας τον τέως Γενικό Γραμματέα του Δήμου Μ. Χρηστάκη, την ειδική σύμβουλο Σ. Ευστρατίου και τον υπογράφοντα.

Επειδή η σχετική δήλωση έγινε δημόσια, και μάλιστα ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου, και επειδή περιλαμβάνει στοιχεία ανακριβή, τουλάχιστον, και ανυπόστατα, είμαι υποχρεωμένος να απαντήσω δημόσια:

1. Μέσα στο καλοκαίρι του 2014, πριν από την ανάληψη των καθηκόντων της δημοτικής αρχής την 1η Σεπτεμβρίου και στο πλαίσιο σχετικής προετοιμασίας, είχα συναντήσει τις κ. Σαμαρά και Βορριά, έμπειρα υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου και αρμόδια για την παρακολούθηση εφαρμογής του προηγούμενου  Επιχειρησιακού Προγράμματος. Στην συνάντηση είχα ενημερωθεί πλήρως για την –τότε τρέχουσα κατάσταση, καθώς και για την ύπαρξη ενός προγράμματος/ ψηφιακού αρχείου, στο οποίο γινόταν απεικόνιση της συνολικής λειτουργίας του Δήμου (της πορείας από την  λήψη στην εκτέλεση αποφάσεων των Οργάνων του Δήμου, των φάσεων προόδου των τεχνικών έργων, των σταδίων υλοποίησης των προμηθειών κ.ά.). Το ψηφιακό αρχείο είχαν δημιουργήσει οι κ. Σαμαρά και Βορριά και είχαν αναλάβει οι ίδιες την συνεχή ενημέρωση και την τροφοδότησή του με στοιχεία από τις δημοτικές υπηρεσίες. Επρόκειτο για ένα πολύ χρήσιμο “εργαλείο” με πολύτιμη πληροφορία για τον προγραμματισμό και την παρακολούθηση εφαρμογής της πολιτικής στον Δήμο. Με την ανάληψη των καθηκόντων της δημοτικής αρχής η κ. Βορριά μετακινήθηκε σε άλλη υπηρεσία και, εφεξής, κατέστη αδύνατη η συνέχιση τήρησης του ψηφιακού αρχείου. Να προσθέσω, επίσης, ότι η Εκτελεστική Επιτροπή, προεδρεύοντος του κ. δημάρχου, είχε αντιληφθεί το εύρος αρμοδιοτήτων της νέας αντιδημαρχία και είχε ομόφωνα αποφασίσει “την  στελέχωση,  το  συντομότερο δυνατόν, των υπηρεσιών αρμοδιότητας της νέας Αντιδημαρχίας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης”. Η σχετική απόφαση (15/2014), με πρόσχημα την γενικότερη έλλειψη προσωπικού και τις εν γένει υπηρεσιακές ανάγκες, ουδέποτε υλοποιήθηκε. Αυτά ως προς το πώς αντιλαμβάνεται την εικόνα μιας πλήρως στελεχωμένηςαντιδημαρχίας ο κ. δήμαρχος.

2. Στη θέση της κ. Βορριά τοποθετήθηκε η κ. Καψούρου, υπηρεσιακό στέλεχος του Δήμου με αξιόλογα χαρακτηριστικά (σπουδές, εργατικότητα, φιλομάθεια) αλλά χωρίς ειδική εμπειρία σε θέματα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού. Ως αντιδήμαρχος είχα ενθαρρύνει και στηρίξει όλες τις πρωτοβουλίες και προτάσεις για συμμετοχή στελεχών σε σεμινάρια επιμόρφωσης και εξειδίκευσης επί ζητημάτων  Επιχειρησιακού Σχεδιασμού. Όπερ και εγένετο. Να προσθέσω, απλώς, ότι μετά την παραίτησή μου από την αντιδημαρχία, την παραίτηση της κ. Σαμαρά ακολούθησε η μετακίνηση της κ. Καψούρου σε άλλη υπηρεσία του Δήμου και ο κ. δήμαρχος διέλυσε εντελώς την, κατά τον ισχυρισμό του, ”πλήρως στελεχωμένη” αντιδημαρχία. Είναι σε γνώση, άραγε, του κ. δημάρχου ότι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα είναι κατεξοχήν έργο των υπηρεσιακών παραγόντων και σχηματοποίηση του οράματος της δημοτικής αρχής για τον τόπο; Αντιλαμβάνεται ότι επέλεξε την διάλυση αντί της ενίσχυσης ενός τόσο κρίσιμου Τμήματος;

3. Το θέμα της κατάρτισης του Επιχειρησιακού Σχεδίου είχε τεθεί από τον υπογράφοντα στην Εκτελεστική Επιτροπή, με προτεινόμενη μεθοδολογία που προέβλεπε καινοτομική συμμετοχική διαδικασία για τους πολίτες, αφού δεν είχε –τότε– συγκροτηθεί η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης και αφού ήταν ελλιπής/ανεπαρκής η σύνθεση των αρμόδιων υπηρεσιακών παραγόντων. Η Εκτελεστική Επιτροπή είχε ομόφωνα εγκρίνει την πρόταση. Όπως είναι ήδη γνωστό, η διαδικασία για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ολοκληρώθηκε, το θέμα εισήχθη στο Δημοτικό Συμβούλιο αλλά καταψηφίστηκε, αφού υπονομεύθηκε από την δημοτική αρχή. 

4. Το φθινόπωρο του 2015 ο κ. δήμαρχος διόρισε τον κ. Μ. Χρηστάκη, Γενικό Γραμματέα του Δήμου. Ο κ. Χρηστάκης, Δρ. Διεθνών Σχέσεων, διαθέτει ένα εξαιρετικό βιογραφικό (με σπουδές στις Πολιτικές Επιστήμες και τη Δημόσια Διοίκηση και μεταπτυχιακά στα Ευρωπαϊκά Θέματα και τις Διεθνείς Σχέσεις, με απασχόληση ως  Ειδικός Επιστήμονας του Υπουργείου Εσωτερικών στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και με πολυετή εμπειρία ως Γενικός Γραμματέας) ήταν –κατά τεκμήριο– η ιδανική επιλογή για το Δήμο Διονύσου. Ο κ. Χρηστάκης είχε, ως Γενικός Γραμματέας, αρμοδιότητα για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Δεν προτίθεμαι να υπερασπιστώ τον κ. Χρηστάκη, δεν το χρειάζεται άλλωστε. Θα αναρωτηθώ, απλώς, πώς είναι δυνατόν ένας έμπειρος και άριστα καταρτισμένος επαγγελματίας της δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης, με επικοινωνιακές δεξιότητες και ευχέρεια στη διαχείριση κρίσεων (για τα οποία έχω ιδίαν αντίληψη) να εγκαταλείπει το Δήμο Διονύσου για έναν άλλο Δήμο, αφήνοντας (και αυτός) πίσω του ένα ελάχιστο αποτύπωμα στον τομέα αυτό, σε σχέση με τις δυνατότητες και την επαγγελματική του φυσιογνωμία;

5. Εικάζω ότι ανάμεσα στους “Συμβούλους και συμβουλάτορες (που) επί δυο χρόνια δούλευαν στο Δήμο χωρίς να φέρουν Επιχειρησιακό”, περιλαμβάνει ο κ. δήμαρχος και την κ. Σ. Ευστρατίου, την οποία ο ίδιος διόρισε Ειδική Σύμβουλο το Φθινόπωρο του 2014. Η κ. Ευστρατίου διαθέτει ένα άριστο  βιογραφικό, με ειδική εμπειρία σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και μάλιστα σε θέματα Προγραμμάτων και Πρωτοβουλιών Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ειδικών Προγραμμάτων Ο.Τ.Α. (έχει εργαστεί στην Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης του Δήμου Ζωγράφου,​ στον Δήμο Ζωγράφου και στον Δήμο Κυθήρων). Δεν προτίθεμαι να υπερασπιστώ ούτε την κ. Ευστρατίου. Δεν το χρειάζεται άλλωστε. Επειδή, όμως, συνεργαστήκαμε από τις πρώτες μέρες που εγκαταστάθηκε στο Δήμο Διονύσου και μέχρι την παραίτησή μου από την αντιδημαρχία, έχω να υπογραμμίσω τα εξής: Ουδέποτε αποτέλεσε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αρμοδιότητα και αντικείμενο της κ. Ευστρατίου και ουδέποτε της ανατέθηκε από οποιονδήποτε το συγκεκριμένο έργο. Η κ. Ευστρατίου ασχολήθηκε με μια σειρά θεμάτων που χρόνιζαν, ως άλυτα ή δυσεπίλυτα, και κατάφερε να τα φέρει εις πέρας.

6. Πέραν όμως των ανωτέρω, είναι αναγκαίο να επισημανθούν και οι ηθικές διαστάσεις του σχολίου του κ. δημάρχου: Ο κ. δήμαρχος αναφέρεται μειωτικά και προσβλητικά ή, τουλάχιστον, αυτό επιδιώκει (μάλλον αυτό πιστεύει), σε τρεις τέως στενούς συνεργάτες του. Και αυτό το πράττει δημόσια και εν τη απουσία τους. Με τον καθένα από τους τρεις συνεργάστηκε για τουλάχιστον δύο χρόνια. Είμαι σε θέση να βεβαιώσω ότι ουδέποτε  διατύπωσε κάποια ηχηρή ένσταση ή αντίρρηση για τα πεπραγμένα μου, ανησυχία ή δυσαρέσκεια για την αποτελεσματικότητά μου και τον ρυθμό υλοποίησης των σχεδίων.  Και αυτό όχι μόνο για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

7. Ο κ. δήμαρχος, έχει υιοθετήσει εξ ανάγκης (η ευθεία και κατά πρόσωπο αντιπαράθεση δεν ήταν ποτέ το δυνατό του σημείο) και καλλιεργεί προς τα έξω το προφίλ του δήθεν συγκαταβατικού και ανεκτικού. Την έκφραση της προσωπικής του δυσαρέσκειας και την πολεμική αναλαμβάνουν οι πρόθυμοι συνεργάτες του, ο βραχίονας άσκησης της εξουσίας του, όπως –τέλος πάντων- ο ίδιος την αντιλαμβάνεται. Υπονόμευση, υποβάθμιση, παρεμπόδιση, ακύρωση. Να θυμίσω, ενδεικτικά, από την προσωπική μου διαδρομή στην αντιδημαρχία:

ï Συνέχιση του Προγράμματος Δημιουργικής Απασχόλησης και Ψυχαγωγίας για παιδιά του Δημοτικού Σχολείου κατά την φθινοπωρινή, χειμερινή και εαρινή περίοδο. Υποβλήθηκε εισήγηση στο Δ.Σ. και συντάχθηκε μελέτη εφαρμογής για την περίοδο Σεπτεμβρίου 2016-Ιουνίου 2017. Το θέμα δεν περιλήφθηκε ποτέ στην Ημερήσια Διάταξη του Δ.Σ.

ï Προγράμματα Δημοτικού Αθλητισμού Παιδιών και Ενηλίκων. Τα προγράμματα σχεδιάστηκαν και έγινε η προκήρυξη. Μετά την πρώτη άγονη διαδικασία, και παρά την σαφή δέσμευση της δημοτικής αρχής, ουδέποτε έγινε επαναπροκήρυξη.      

ï Δημιουργία Ψυχοπαιδαγωγικού Κέντρου για την παροχή σχετικών υπηρεσιών –χωρίς επιβάρυνση των πολιτών και με κάλυψη των απόρων/ ανασφάλιστων– σε χώρο που θα διέθετε ο δήμος για να φιλοξενήσει τη δομή. Το θέμα εντάχθηκε στην Η.Δ. του Δ.Σ. αλλά αποσύρθηκε χωρίς να συζητηθεί.

ï Δημιουργία Κέντρου Μελέτης του Ελληνισμού της Ανατολής (της Πόλης, του μικρασιατικού και του ποντιακού). Για την υποστήριξη του Κέντρου με την διάθεση αρχειακού υλικού και εξοπλισμού/υποδομών είχε ήδη εκδηλωθεί ενδιαφέρον. Το θέμα εντάχθηκε στην Η.Δ. του Δ.Σ. αλλά αποσύρθηκε χωρίς να συζητηθεί.

ï Πρόταση αποκατάστασης, επαναλειτουργίας και αξιοποίησης σχολικού κτηρίου στο Κρυονέρι. Η αρχική απόφαση του Δ.Σ. για εξέταση/έλεγχο της στατικής επάρκειας και περαιτέρω αξιοποίηση του υφιστάμενου κτιρίου ανατράπηκε με νέα απόφαση. Τέσσερα χρόνια μετά, το κτίριο παραμένει εγκαταλελειμμένο.

ï Σύνταξη Τοπικού Σχεδίου για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Δήμου Διονύσου. Ποια από τις εγκεκριμένες από το Δ.Σ. πρόνοιες του Σχεδίου, χαμηλής έντασης τεχνολογίας και χαμηλού κόστους, υλοποιήθηκαν έκτοτε;

ï Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με το Ε.Μ.Π. για τη διερεύνηση του βέλτιστου συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης βιοαποβλήτων και φυτικών υπολειμμάτων. Πώς αξιοποιήθηκε, έκτοτε, από τον Δήμο;

ï Σύναψη Συμφωνίας Συνεργασίας με τον Δήμο Κηφισιάς για την από κοινού αντιμετώπιση θεμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων, την προαγωγή της διαλογής στην πηγή, την περαιτέρω ανάπτυξη της ανακύκλωσης και την εξεύρεση πόρων για την υλοποίηση σχετικών προγραμμάτων. Ποια από τις εγκεκριμένες από το Δ.Σ. πρόνοιες της Συμφωνίας υλοποιήθηκαν έκτοτε;

ï Αξιοποίηση του Κτηρίου ΤΥΠΕΤ Αγ. Στεφάνου. Σχεδιάστηκε η δημιουργία πρότυπου δημοτικού κέντρου υπερτοπικού χαρακτήρα, με έμφαση στις κοινωνικές υπηρεσίες και τον πολιτισμό, σε κτήριο Zero Energy ή Near Zero Energy, πιστοποιημένο κατά ενεργειακό πρότυπο LEED Cert., BREEAM, DGNB, HQE, ΕΛΟΤ, σε συνεργασία με την Περιφέρεια για τη χρηματοδότηση του Έργου. Πώς προχώρησε, έκτοτε, η σχετική απόφαση του Δ.Σ.;

ï Εκπόνηση μελέτης για την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και την πρόταση λύσης για την ενεργειακή αναβάθμιση του δημοτικού φωτισμού, με τεχνολογία LED και σύστημα ενεργειακά αποδοτικής και αποτελεσματικής  διαχείρισης, και πραγματοποιήθηκε διερέυνηση εναλλακτικών σεναρίων χρηματοδότησης. Πώς προχώρησε, έκτοτε, η σχετική απόφαση του Δ.Σ.;

ï Οργάνωση Προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων και εξασφάλιση πόρων μέσω ΛΑΕΚ 0,24%. Τα προγράμματα χρηματοδοτούνται με πόρους από εισφορές που έχει καταβάλει ο Δήμος και σε αυτά καταρτίζονται και επιμορφώνονται δημοτικοί υπάλληλοι. Λειτούργησαν το 2015. Έκτοτε;

ï Κάρτα Δημότη. Το πρόγραμμα στηρίχθηκε, κυρίως, στη συνδρομή των μελών της Τράπεζας Χρόνου και την ενεργοποίηση του προσωπικού που απασχολήθηκε με συμβάσεις λίγων μηνών στο δήμο. Έκτοτε;

8. Το οξύμωρο και σκανδαλώδες είναι ότι ο δήθεν συγκαταβατικός και ανεκτικός δήμαρχος υποστηρίζεται από ευάριθμους στρατευμένους ζηλωτές, οι οποίοι

ï Ως μέλη της δημοτικής αρχής ή/και σε θέσεις ευθύνης σε ΝΠΔΔ, Σχολικές Επιτροπές κ.α., με την πολιτική τους πρακτική και συμπεριφορά, έχουν ξεπεράσει προ πολλού τα όρια του πολιτικώς ορθού, βρίσκονται εκτός του δεοντολογικού πλαισίου που αφορά την ασκούμενη από αιρετούς ή διορισμένους διοίκηση, εκφράζουν το συντηρητικό, αντιπαραγωγικό, μεταπρατικό και οπισθοδρομικό κομμάτι μιας κοινωνίας που έχει οριστικά και αμετάκλητα χρεωκοπήσει.

ï Ως δημοσιολογούντες του διαδικτύου, κρυμμένοι –από θρασυδειλία– στην ανωνυμία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και απασχολούμενοι με επαγγελματικήσυνέπεια, λοιδορούν, καθυβρίζουν και συκοφαντούν, χυδαιολογώντας ασύστολα εναντίον όποιου/όποιας βρεθεί απέναντι στον κ. δήμαρχο και την περί αυτόν ηγετική ομάδα, με εκφράσεις που εκτός από μισανθρωπία δηλώνουν εμμονικές και αθεράπευτα συμπλεγματικές προσωπικότητες.

Με δεδομένη την οργανωμένη και συστηματική παρουσία και των μεν και των δε, προβληματίζομαι που, μολονότι αποδειξίμως ο κ. δήμαρχος γνωρίζει τα έργα και τις ημέρες των μεν, αφού του έχουν υποδειχθεί επανειλημμένως, δεν έχει πράξει  οτιδήποτε για να τα ελέγξει, και που, μολονότι αποδειξίμως ο κ. δήμαρχος γνωρίζει την πλήρη αθλιοτήτων δραστηριότητα των δε, δεν έχει καν καταγγείλει ή λάβει στοιχειώδεις αποστάσεις.        

9. Για να είμαι αντικειμενικός, ο δήθεν συγκαταβατικός και ανεκτικός δήμαρχος, οι  πρόθυμοι συνεργάτες του, ως ο βραχίονας άσκησης της εξουσίας του, και οι μεν και οι δε της προηγούμενης παραγράφου, έχουν επιτύχει -συνδυαστικά και αθροιστικά- ένα ευεργετικό για τον ίδιο τον κ. δήμαρχο και καταδικαστικό –κατά την γνώμη μου- για τον τόπο αποτέλεσμα.  Η δημοτική αρχή έχει αποκτήσει  εξαιρετική ομοιογένεια, ύψιστη εσωτερική συσπείρωση, ενσυνείδητη ομόνοια και σύμπνοια, υψηλό φρόνημα και στοχοπροσήλωση. Έχει απαλλαγεί οριστικά από οποιονδήποτε/οποιαδήποτε θα μπορούσε να αποτελέσει τροχοπέδη ασκώντας κριτική ή διαφοροποιούμενος/η από την σκληρή γραμμή ή επειδή διατυπώνει απορίες, επιδιώκοντας τον γόνιμο διάλογο, υπερασπιζόμενος/η τη διαφάνεια και τη νομιμότητα των συλλογικών διαδικασιών και άλλαπεριττά ιδεολογήματα (Σπ. Γιαννουλάτος,  Αγ. Δήμου, Β. Κάουλα, Θ. Κρητικός,  Σ. Μαγγίνα, Β. Ρηγοπούλου, Ηλ. Υφαντής). Να προσθέσω σε αυτούς και τους παραιτηθέντες/είσες από θέσεις ευθύνης στον ΘΕΣΠΙ, την Εξέλιξη, τις Σχολικές Επιτροπές κ.α., καλούς φίλους, άξιους συμπολίτες και συνοδοιπόρους στο (αποτυχημένο) πείραμα της ουσιαστικής αλλαγής των δημοτικών πραγμάτων. Κανείς και καμία δεν θα εγκατέλειπε, αν η ιθύνουσα αρχή είχε όραμα για τον τόπο και επεδείκνυε στοιχειώδη ανοχή στην εξωστρέφεια, την ποιότητα, τη δημιουργικότητα, την ακεραιότητα, την ειλικρίνεια και την ευθύτητα.

10. Αντί, λοιπόν, ο κ. δήμαρχος να καταφέρεται με επιπολαιότητα κατά συνεργατών του, ωσάν να μην αντιλαμβάνεται ότι η τυχόν ανεπάρκεια ή αδυναμία ή αναποτελεσματικότητά τους παραπέμπει ευθέως σε δικές του άστοχες επιλογές ή/και αδυναμία ελέγχου και διοικήσεως, καλό θα ήταν να παρουσιάσει το έργο όσων με δικές του αποφάσεις έχουν αναλάβει αμειβόμενες θέσεις ευθύνης σε αντιδημαρχίες, σε ΝΠΔΔ, ως Ειδικοί Σύμβουλοι και Συνεργάτες κ.ά. Έχει επανειλημμένα προκληθεί γι’ αυτό αλλά κωφεύει.

11. Με την ευκαιρία που μου έδωσε η απαξιωτική αναφορά του κ. δημάρχου στην αντιδημαρχία Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, που –ειρήσθω εν παρόδω- κατήργησε μετά την παραίτησή μου, να θυμίσω ότι πολλά από αυτά για τα οποία σήμερα επαίρεται η δημοτική αρχή αποτελούν έργο εκείνης της αντιδημαρχίας και είναι, επίσης, πολλά αυτά που εμπόδισε να προχωρήσουν και να υλοποιηθούν ή ακύρωσε στην πράξη, όπως αναλυτικά περιγράφω σε προηγούμενη παράγραφο.

ï Καλοκαιρινές Δράσεις Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού ”Summer Camp”

ï Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου (ΚΠΑ-ISO 9001-2015)

ï Δημοτικό Σπουδαστήριο.

ï Διπλή πρωινή λεωφορειακή φοιτητική γραμμή προς Πανεπιστημιούπολη-Πολυτεχνειούπολη.

ï Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (TEBA/FEAD).

ï Αύξηση της συχνότητας και αναβάθμιση των δράσεων για την διάθεση προϊόντων Χωρίς Μεσάζοντες με υλοποίηση κάθε μήνα. Ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου και των συσσιτίων που λειτουργούν σε Ενοριακούς Ναούς του Διονύσου. 

12. Δεν προτίθεμαι, στο πλαίσιο της παρούσας επιστολής, να ασχοληθώ με το θέμα ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (PROJECT MANAGEMENT) καθαυτό. Για το μακροσκελές κείμενο αφορμή ήταν η, τουλάχιστον, ανοίκεια αναφορά του κ. δημάρχου.

Εν κατακλείδι, και παρά την ικανοποίηση που μου προσέφερε η διετής άμισθη θητεία στην αντιδημαρχία Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης (κυρίως επειδή μου δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσω και να συνεργαστώ με πολύτιμους ανθρώπους αλλά και εξαιτίας του έργου που παρήχθη με τη δική τους ανεκτίμητη συνδρομή),

ï αισθάνομαι, τουλάχιστον, άβολα επειδή συμμετείχα σε μια μεγάλη προσπάθεια και συνέβαλα με τις δυνάμεις μου ώστε κάποιοι, που βρίσκονταν και παραμένουν στη γειτονιά του μηδενός, να φαντασιώνονται και να παριστάνουν ότι είναι “κάτι”.

ï αισθάνομαι, τουλάχιστον, δικαιωμένος επειδή έχω πάρει καθαρές και ασφαλείς αποστάσεις από το απεχθές, που γίνεται όλο και πιο βάρβαρο, όλο και πιο σκοτεινό.   

Με εκτίμηση,

Ηλίας Αρ. Υφαντής