logo


Το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου Διονύσου, αποτέλεσε- όπως κατέγραψε η Οδός Διονύσου- σημείο έντονων αντιπαραθέσεων στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Τρίτη 8/5. Τόσο η διαδικασία εκπόνησής του όσο και η απ’ ευθείας ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη της υπηρεσίας παροχής σχετικής βοήθειας προς τις Υπηρεσίες του Δήμου, συνάντησαν το σκεπτικισμό- τουλάχιστον- των παρατάξεων της μειοψηφίας, ενώ προκάλεσαν επιτόπου καταγγελίες του Στ. Μιχιώτη, που είναι εθνικός εμπειρογνώμονας από το Συμβούλιο της Ευρώπης για θέματα των Δήμων. Οι καταγγελίες αυτές, πληθαίνουν και στοιχειοθετούνται ακόμη περισσότερο με την παρακάτω ανοιχτή επιστολή του ίδιου προς όλα τα τοπικά ΜΜΕ, στην οποία ο κ. Μιχιώτης προαναγγέλλει την υποβολή μηνυτήριας αναφοράς και καλεί όσα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου συμφωνούν, να τη συνυπογράψουν:

Παραβρέθηκα στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο (8/5/2018) προκειμένου να δώσω διευκρινίσεις (εάν αυτό χρειαζόταν) για μια συνοπτική αναφορά που συνέταξα, κατόπιν σχετικού αιτήματος δημοτικού συμβούλου. Το θέμα της ήταν η διερεύνηση των τεχνικών λεπτομερειών μιας απευθείας ανάθεσης του Δήμου για το Επιχειρησιακό του Πρόγραμμα, προκειμένου το συμβούλιο να αποκτήσει σαφέστερη εικόνα, καθώς η εισήγηση επί του θέματος ήταν ελλιπής και ασαφής. Μετά την ανάγνωση της αναφοράς από τον κ. Καλαφατέλη, ο δήμαρχος κ. Ζαμάνης προσπάθησε να υπεκφύγει και να δικαιολογήσει τις επιλογές του, μεταθέτοντας ευθύνες σε πρώην συνεργάτες του.

Τα αναπάντητα ερωτήματα, που ήταν εξ αρχής πολλά, αφορούν την σκοπιμότητα και την διαδικασία της ανάθεσης.

Είχε ή δεν είχε εμπειρία ο ανάδοχος στην εκπόνηση Επιχειρησιακών Σχεδίων ΟΤΑ; Και πώς αυτή προκύπτει από τον φάκελο που υπέβαλε, ώστε να του ανατεθεί το έργο; Ή μήπως ο δήμαρχος τον ήξερε (και αυτόν) από παλιά;

Αν πραγματικά ήθελε ο δήμαρχος να υπάρξει ένα σοβαρό Επιχειρησιακό Σχέδιο και να βοηθηθεί η Υπηρεσία, γιατί ανέθεσε το έργο σε έναν Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό που ασχολείται με συντήρηση οδοποιίας και καθαρισμό φερτών υλικών;

Γιατί δεν απευθύνθηκε σε μια πραγματική εταιρεία ή σε μια ομάδα μελετητών με σχετικές γνώσεις και υπαρκτή εμπειρία, αλλά κράτησε μέσα στο συρτάρι του την πρόσκληση, αντί να την ανεβάσει στη Διαύγεια;

Γιατί στην σύμβαση με τον ανάδοχο, η οποία σημειωτέον δόθηκε κατόπιν εορτής στην αντιπολίτευση, υπάρχει τέτοια «δημιουργική ασάφεια» σχετικά με το αντικείμενο των εργασιών και τα ενδιάμεσα και τελικά παραδοτέα του αναδόχου;

Το σημαντικότερο όμως ήταν αυτό που αποκαλύφθηκε στη ρύμη του λόγου του κ. Ζαμάνη. Πιο συγκεκριμένα, ενώ ο δήμαρχος διαβεβαίωνε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι το έργο έχει ολοκληρωθεί, αποκάλυψε ότι έχει στείλει τη μελέτη στα mails των αντιδημάρχων για να την συζητήσουν και να την φέρουν αργότερα προς έγκριση στο δημοτικό συμβούλιο. Τούτο όμως σημαίνει ότι αυτό που παραδόθηκε είναι ο «Στρατηγικός Σχεδιασμός», δηλαδή μόνο το πρώτο μέρος της συνολικής μελέτης. Και όμως, το τιμολόγιο που εκδόθηκε από τον ανάδοχο και βεβαιώθηκε για πληρωμή από τον Δήμο αφορούσε το σύνολο των εργασιών του έργου.

Και σαν να μην έφτανε αυτό, λίγους μήνες νωρίτερα, ο ίδιος ο δήμαρχος (στην εισήγησή του στην Οικονομική Επιτροπή στις 1/8/2018, δηλαδή πριν την ανάθεση), παραδεχόταν ότι η Υπηρεσία του Δήμου είχε ήδη εκπονήσει σε πολύ σημαντικό βαθμό και με άριστο τρόπο το βασικότερο κομμάτι του Στρατηγικού Σχεδιασμού!

Δηλαδή, ο δήμαρχος διαβεβαιώνει ότι έχει εκτελεστεί το σύνολο του έργου και ζητά την αποπληρωμή του αναδόχου, ενώ έχει ολοκληρωθεί μόνο το πρώτο μέρος των εργασιών της σύμβασης και μάλιστα αυτές έχουν γίνει στο μεγαλύτερο βαθμό από την Υπηρεσία του Δήμου!

Παρότι επεσήμανα το πρόβλημα στη διάρκεια του δημοτικού συμβουλίου, ο κ. Ζαμάνης επέμεινε αμετανόητα στην οριστική παραλαβή και αποπληρωμή του έργου! Η στάση αυτή του στερεί κάθε δικαίωμα επίκλησης άγνοιας ή παρεξήγησης για το σκάνδαλο.

Υπάρχει τέλος μια περίεργη λεπτομέρεια στο τιμολόγιο του αναδόχου, όπου αναφέρεται ότι η αμοιβή του είναι «για το έτος 2017». Δηλαδή θα υπάρξει και νέα χρέωση για τη συνέχεια του έργου; Όπως δηλαδή έγινε σε άλλες περιπτώσεις μέχρι τώρα (πχ στους λογιστές και ορκωτούς των Σχολικών Επιτροπών και στους εργολάβους του Δημοτικού Σχολείου Δροσιάς), όπου η αρχική ανάθεση «επεκτάθηκε» εκ των υστέρων.

Στο σκάνδαλο αυτό ο κ. Ζαμάνης δεν είναι μόνος, αλλά έχει «βοηθούς» και συγκεκριμένα:

Τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου κ. Πετρουλάκη, που σύμφωνα με όλες τις μαρτυρίες, έχει υπογράψει βεβαίωση περί ολοκλήρωσης του έργου, βάσει της οποίας οι δημοτικοί υπάλληλοι της μόνιμης Επιτροπής Παραλαβής (που δεν είναι ειδικοί επί του θέματος) πείσθηκαν και υπέγραψαν το πρωτόκολλο παραλαβής.

Τους παρόντες συμβούλους της παράταξης της πλειοψηφίας, που αν και άκουσαν όλα αυτά, υπερψήφισαν την εισήγηση και αποδέχθηκαν οριστικά το έργο ως περαιωμένο, γενόμενοι και αυτοί συνυπεύθυνοι.

Επειδή το πάρτι αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο, τις επόμενες ημέρες θα καταθέσω στις αρμόδιες αρχές μηνυτήρια αναφορά. Όποιος από τους δημοτικούς συμβούλους το επιθυμεί, μπορεί να την συνυπογράψει. Γιατί η απλή καταψήφιση εκ μέρους τους μιας (ακόμα) σκανδαλώδους απόφασης της διοίκησης Ζαμάνη δεν είναι πλέον αρκετή για τους δημότες.

11 Μαΐου 2018.

Στέφανος Μιχιώτης