logo


Τέσσερα κανονιστικά θέματα, που για την έγκρισή τους απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία 21 δημοτικών συμβούλων, δυο θέματα σχετικά με το υπό ίδρυση Κέντρο Κοινότητας Δήμου Διονύσου και μια εισήγηση για ενοικίαση ακόμη ενός ακινήτου για υπηρεσίες του Δήμου, περιλαμβάνονται στα 15 θέματα της προσεχούς συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ειδικότερα:

Την προσεχή Τρίτη και 13 Φεβρουαρίου στις 6.30 το βράδυ θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Διονύσου με 15 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη. Από αυτά, η κυκλοφοριακή ρύθμιση στην Ασκληπιού, στο Κρυονέρι, η χωροθέτηση της Λαϊκής Αγοράς στη Δροσιά και οι θέσεις στάθμευσης για ΑΜΕΑ στα εκπαιδευτήρια ΩΘΗΣΗ έρχονται εξ αναβολής από την προηγούμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 30 Ιανουαρίου, μια που ως κανονιστικές αποφάσεις, απαιτούν αυξημένη πλειοψηφία που δεν εξασφαλιζόταν εκείνη την Τρίτη. Αυξημένη πλειοψηφία απαιτεί και ο ενιαίος Κανονισμός λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων, που για μια ακόμη φορά έρχεται προς συζήτηση, ψήφιση και- ίσως- έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Δυο από τα θέματα αφορούν στο συγχρηματοδοτούμενο Κέντρο Κοινότητας, που θα ξεκινήσει τη λειτουργία του Δήμο Διονύσου, συμπληρωματικά της Κοινωνικής Υπηρεσίας. Η ίδρυσή του, που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αττική 2014-2020”, απαιτεί και τη στελέχωσή του με δυο κοινωνικούς λειτουργούς και ένα ψυχολόγο. Στο Δημοτικό Συμβούλιο θα συζητηθεί, επιπλέον, και ο Κανονισμός λειτουργίας του Κέντρου.

Τέλος, ακόμη ένα ακίνητο προτίθεται να ενοικιάσει ο Δήμος, αυτή τη φορά για να στεγάσει τις υπηρεσίες του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Αθλητισμού, Παιδείας και Πολιτισμού, μια που σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας Αντιδημάρχου Α. Στασινοπούλου, ο χώρος που σήμερα εξυπηρετεί τις αντίστοιχες ανάγκες στην Άνοιξη είναι εξαιρετικά περιορισμένος. Το ακίνητο αναζητείται σε κεντρικό σημείο του Αγ. Στεφάνου, ώστε να υπάρχει δυνατότητα εύκολης πρόσβασης και προς τις υπόλοιπες υπηρεσίες του Δήμου, και θα αποτελεί το 14ο κατά σειρά ενοικιαζόμενο ακίνητο μετά το κεντρικό Δημαρχείο με επέκταση μίσθωσης, το κτήριο της πρώην Εφορίας στον Άγ. Στέφανο με επίσης επέκταση μίσθωσης, τα δυο σχολεία (Καργάκου και Ζάννειο) των οποίων το ενοίκιο δεν βαρύνει το Δήμο αλλά το Υπουργείο Παιδείας, το αμαξοστάσιο, ο χώρος πάρκινγκ απέναντι από το Δημαρχείο, ο χώρος για τον κλαδοφάγο, ο νέος Παιδικός Σταθμός στην Τραπεζούντος στον Άγ. Στέφανο, η αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων της Ναυαρίνου, και τα ΚΑΠΗ Άνοιξης, Κρυονερίου, Σταμάτας και Δροσιάς.

Αναλυτικά η Ημερήσια Διάταξη έχει ως εξής:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 1ο: Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Δ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2017.

ΘΕΜΑ 2ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Προμήθεια Υπηρεσιών Καθαριότητας – Περιβάλλοντος (πλύσιμο κάδων αποκομιδής υπόγειων κάδων)».

ΘΕΜΑ 3ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Προμήθεια παροχής Υπηρεσιών Εργασίας Οδοκαθαρισμού».

ΘΕΜΑ 4ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του τμήματος για «Έλεγχο και εντοπισμό αφανών διαρροών δικτύου ύδρευσης».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ 5ο: Ανανέωση σύμβασης πληρωμής τελών διοδίων με την εταιρεία “ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε.” για τη διέλευση οχημάτων του Δήμου Διονύσου από την “Αττική Οδό” για το έτος 2018.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 6ο: Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης τμήματος οδού Ασκληπιού της ΔΚ Κρυονερίου πέριξ των εγκαταστάσεων της ΑΔΜΗΕ ΑΕ.

ΘΕΜΑ 7ο: Xώρος Λειτουργίας Λαϊκής αγοράς Δημοτικής Κοινότητας.

ΘΕΜΑ 8ο: Οριοθέτηση χώρων στάθμευσης ατόμων με αναπηρία (ΑΜΕΑ) επί του οδοστρώματος οδού Μαρμαρά της ΔΚ Σταμάτας μπροστά από τις εγκαταστάσεις του ιδιωτικού Γυμνασίου Λυκείου “Ώθηση”.

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ»

ΘΕΜΑ 10ο: Ενιαίος Κανονισμός Λειτουργίας των Κοιμητηρίων του Δήμου Διονύσου.

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου (Α/Α) με τίτλο “Κέντρο Κοινότητας στο Δήμο Διονύσου” της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας στο Δήμο Διονύσου” με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002558

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος με τίτλο: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Διονύσου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5002558, ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΣΠΑ 2014-2020.

ΘΕΜΑ 13ο: ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση διενέργειας (αναγκαιότητας) συνδιοργάνωσης εκδήλωσης του Δήμου Διονύσου με τον Πολιτιστικό Σύλλογο “Η ΠΡΟΟΔΟΣ”, “Παραδοσιακά Κούλουμα” στην ΔΕ Άνοιξης.

ΘΕΜΑ 15ο: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 228/2017 ΑΔΣ “Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση της Πράξης «ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5003621, ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΣΠΑ 2014-2020”