logo


Με την ημερομηνία του απολογισμού πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής να μην έχει ακόμη οριστικοποιηθεί (σ.σ. συζητείται η 20ή ή η 27η Νοεμβρίου), στην πρόσφατη (31/10) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Διονύσου συζητήθηκε η διαδικασία που η Διοίκηση πρότεινε να ακολουθηθεί στην ειδική εκείνη συνεδρίαση και που αφορά κυρίως στο χρόνο που θα δίδεται σε κάθε ομιλητή- παράταξη, φορέα, πολίτη.

Παρά τις αρχικές αντιδράσεις δημοτικών συμβούλων της μειοψηφίας, που ζητούσαν αναδιανομή του προτεινόμενου χρόνου ομιλιών, τόσο για τους επικεφαλής των παρατάξεων, όσο και για τους ανεξάρτητους που πλέον είναι πέντε, αλλά και για τους πολίτες, μια που αυτός θα είναι απολογισμός διετίας, εντούτοις υπερίσχυσαν οι φωνές από τη Δημοτική Αρχή που ζητούσαν υπερψήφιση της εισήγησης ως είχε. Συμφώνησαν πάντως όλοι  με την πρόταση του Γ. Ζυγούνα από τη Δημοκρατική Ανατροπή να υπάρξει ευρεία γνωστοποίηση της συνεδρίασης για τον απολογισμό, ώστε να είναι μαζική η παρουσία των πολιτών, των οποίων άλλωστε η γνώμη ενδιαφέρει.

Όσον αφορά στη διαδικασία, σύμφωνα με την πρόταση της Διοίκησης που ψηφίστηκε με τις ψήφους της και αυτήν του ανεξάρτητου Γρ. Ίσσαρη:

-Η ειδική δημόσια συνεδρίαση θα ανοίξει με το Δήμαρχο να παρουσιάζει έκθεση των πεπραγμένων της Δημοτικής αρχής Αρχής περιόδου 1-9-2015 έως 30-8-2017 σε ό,τι αφορά στην οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης.

-Στη συνέχεια θα δοθεί ο λόγος στους επικεφαλής των παρατάξεων της μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου, με τη σειρά εκλογής τους, για να τοποθετηθούν σχετικά.

-Λόγω της ιδιαιτερότητας του θέματος, συνεχίζει η εισήγηση, θα δοθεί χρόνος ομιλίας έως 6 λεπτών για τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων της μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου, 4 λεπτών για τους ανεξάρτητους Δ.Σ και 3 λεπτών για δευτερολογίες.

Μετά και την τοποθέτηση των επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων της μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου, θα ανοίξει κατάλογος ομιλητών ως εξής:

*Δημοτικοί Σύμβουλοι και Πρόεδροι ή μέλη από τα 7 Τοπικά Συμβούλια, θα έχουν στη διάθεσή τους χρόνο ομιλίας έως 3 λεπτά και δυο λεπτά για δευτερολογίες.

*Πρόεδροι Φορέων που δραστηριοποιούνται στο Δήμο μας και Δημότες – κάτοικοι φορολογούμενοι του Δήμου μας, στους οποίους θα δοθεί χρόνος ομιλίας έως 3 λεπτά.

Η εν λόγω συνεδρίαση θα διευθύνεται από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Β. Ζώτου και θα πρέπει να ανακοινωθεί τουλάχιστον 15 ημέρες νωρίτερα “με κάθε πρόσφορο μέσον”, ενώ το κείμενο του απολογισμού με όλα τα συνοδευτικά στοιχεία  θα διανεμηθεί, με ευθύνη της Προέδρου, στις παρατάξεις της μειοψηφίας 5 ημέρες πριν από την πραγματοποίηση της συνεδρίασης.

Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι, όπως συχνά πυκνά συμβαίνει στη διάρκεια των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Διονύσου, η αίθουσα ήταν κατά το κοινώς λεγόμενο σκορποχώρι, με ομάδες συμβούλων να χρησιμοποιούν το άτυπο καπνιστήριο δίπλα στην έδρα, ή να “διαβουλεύονται” σε πηγαδάκια εντός και εκτός αιθούσης. Η Γραμματέας του Δ.Σ. Α. Λουκάτου από συνεδρίαση σε συνεδρίαση απευθύνει έκκληση προς τους συναδέλφους της να διευκολύνουν το έργο της παραμένοντας στις θέσεις τους, ειδικά στη διάρκεια των ψηφοφοριών. Την περασμένη Τρίτη, κατά την εκφώνηση του ονόματος του τέως Αντιδημάρχου Ευ. Λυρούδια, το ΝΑΙ που ακούστηκε ήρθε από κάπου μέσα στην αίθουσα, με αποτέλεσμα η Γραμματέας να επιμείνει να δει τον κ. Λυρούδια. Ο τελευταίος θεώρησε προσβλητική την επιμονή της Γραμματέως, ζητώντας της περισσότερο σεβασμό. Η κ. Λουκάτου από την πλευρά της υπενθύμισε πως οποιαδήποτε παρατυπία στην ψηφοφορία μπορεί να οδηγήσει σε ακύρωση της απόφασης και έτσι η διαδικασία επαναλήφθηκε. Το ανεπίτρεπτο “γιαβόλ” του τέως Αντιδημάρχου, όταν ήρθε η σειρά του να ψηφίσει, καταγράφτηκε στα πρακτικά, επισημάνθηκε από συναδέλφους του, ξένισε δυσάρεστα και δημιούργησε ερωτηματικά για την ανοχή της Προέδρου που παρακολουθούσε την αντιπαράθεση να εξελίσσεται χωρίς την παραμικρή παρέμβαση, κρατώντας μόνο διεκπεραιωτικό ρόλο στη συνεδρίαση. Χαρακτηριστική λίγο αργότερα ήταν η τοποθέτηση του κ. Ζυγούνα που ζήτησε από τους συναδέλφους του στοιχειώδη σεβασμό και υπευθυνότητα, ώστε να μην μετατρέπεται το Δημοτικό Συμβούλιο σε καφενείο.