logo


Η απουσία θέσπισης κριτηρίων για την επιχορήγηση των συλλογικών φορέων της πόλης, αλλά και ουσιαστικού ελέγχου των δικαιολογητικών που οι φορείς κήθηκαν από τη Δημοτική Αρχή να καταθέσουν ώστε να επιχορηγηθούν, έχει απασχολήσει πολλές φορές στο παρελθόν το Δημοτικό Συμβούλιο, ενώ πρόσφατα αποτέλεσε αντικείμενο προσφυγής προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, την οποία προσυπογράφουν οι ανεξάρτητοι δημοτικοί σύμβουλοι Σπ. Γιαννουλάτος και Η. Υφαντής. Το θέμα επανήλθε και στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και αποτελεί αντικείμενο της παρακάτω παρέμβασης του δημότη Στ. Μιχιώτη:

Επανέρχομαι στα του συμβουλίου της περασμένης Τρίτης, και πιο συγκεκριμένα στους ισχυρισμούς του κ. Αντρέα Μπέτση περί αξιοπιστίας των οικονομικών απολογισμών που παρέχει το σωματείο του για τις δημοτικές επιδοτήσεις, που επί σειρά ετών παίρνει.

Ο επί μακρόν πρόεδρος της «Νίκης Δροσιάς», διαβεβαίωσε το συμβούλιο ότι όλα έχουν καλώς με τις δαπάνες του σωματείου και ότι τις έχει ελέγξει και ο Πάρεδρος, οπότε, όπως τόνισε, όσοι συντηρούν το θέμα, το κάνουν εκ του πονηρού.

Επειδή όμως όσοι ενδιαφερόμαστε να μπει μια τάξη στο θέμα των επιδοτήσεων δεν είμαστε «πονηροί» και προπαντός, επειδή είναι καλό να μάθουμε να μιλάμε με στοιχεία, ιδίως όταν απευθυνόμαστε σε θεσμικά όργανα, ας εξετάσουμε την αξιοπιστία ενός τέτοιου απολογισμού.

Για παράδειγμα του (οικονομικού) «Απολογισμού Συνολικής Δραστηριότητας Έτους 2016» του Α.Σ. Δροσιάς «Νίκη», που υπεβλήθη πρόσφατα από τους εκπρόσωπους του σωματείου στην αρμόδια αντιδημαρχία του Δήμου, προκειμένου να τεκμηριώσει την επιλεξιμότητά του για επιχορήγηση.

Το έγγραφο αυτό, που φέρει σφραγίδες και υπογραφές, είναι αδιαμφισβήτητο και προέκυψε από δειγματοληπτικό έλεγχο που πραγματοποίησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Γιαννουλάτος στον φάκελο των επιδοτήσεων, που υπάρχει στο γραφείο της αντιδημαρχίας. Είναι επίσης, ένα από τα συνημμένα της προσφυγής Γιαννουλάτου – Υφαντή, που «όλως τυχαίως» η δημοτική αρχή παρέλειψε να φωτοτυπήσει και να μοιράσει στους εκπρόσωπους των σωματείων, όταν συναντήθηκαν προ μηνός.

Διευκρινίζω εκ των προτέρων ότι θεωρώ την περίπτωση αυτή ενδεικτική της κατάστασης που επικρατεί και σε άλλα σωματεία, αλλά όχι σε όλα. Υπενθυμίζω επίσης πριν προχωρήσουμε ότι, σύμφωνα με τον νόμο, οι επιδοτήσεις του δήμου προς συλλόγους και σωματεία δεν αφορούν την κανονική λειτουργία ενός συλλόγου, αλλά την διοργάνωση ενός προγράμματος δράσεων επωφελών για το κοινό.

Για να δούμε λοιπόν τι λέει το έγγραφο.

1. Τα έσοδα του σωματείου για το 2016 ανήλθαν σε 22.472,60 ευρώ και προήλθαν από τις εξής πηγές:

α) Επιχορήγηση του Δ. Διονύσου: 21.200 ευρώ (94,34%)

β) Δωρεές Μελών του Συλλόγου : 1.272,6 ευρώ (5,66%)

2. Τα ισοσκελισμένα έξοδα του 2016 (στρογγυλευμένα σε ευρώ) ομαδοποιούνται ως εξής:

α) Έξοδα λειτουργίας αθλητικών τμημάτων & ακαδημιών (ΕΠΣΑΝΑ, ΕΠΟ, Οδοιπορικά ποδοσφαιριστών αθλητών & προπονητών, φυσιοθεραπευτής) : 5.365 ευρώ

β) Τιμολόγια & αποδείξεις + Πρόστιμα Εφορίας & Γερανός (!): 1. 658 ευρώ

γ) Λοιπά έξοδα του προγράμματος δράσης (χωρίς ανάλυση) : 15.450 ευρώ

(Στα παραπάνω έχω υποθέσει ότι το ποσό των «Οδοιπορικών αθλητών & προπονητών» είναι μηδενικό και ότι τα 15.450 ευρώ αντιστοιχούν όλα σε δαπάνες του προγράμματος δράσης).

Τα πρώτα ερωτήματα που προκύπτουν είναι τα εξής:
1. Μπορεί ο κ. Α. Μπέτσης, μια που εκτελεί χρέη spokesman του σωματείου, να μας διευκρινίσει πού ακριβώς ξοδεύτηκαν τα 15.450 ευρώ του δημοτικού χρήματος;

2. Μπορεί επίσης να μας πει ο κ. σύμβουλος, πώς ακριβώς ξοδεύτηκαν τα υπόλοιπα 5.750 ευρώ μέχρι το σύνολο των 21.200 ευρώ της επιχορήγησης; (Το ρωτώ γιατί καμία από τις άλλες κατηγορίες δαπανών δεν είναι σχετική με το πρόγραμμα δράσης)

3. Επίσης, μπορεί να μας εξηγήσει γιατί δεν περιλαμβάνονται στον απολογισμό τα έσοδα του σωματείου από τα δίδακτρα των ακαδημιών («μηνιαίες συνδρομές ή εισφορές»), που από προσωπική εμπειρία γνωρίζω ότι είναι πάρα πολλά; Και φυσικά και τα αντίστοιχα έξοδα;

4. Και μια που πιάσαμε τους «άδηλους πόρους», μπορεί να μας εξηγήσει γιατί δεν αναφέρονται στον Απολογισμό τα έσοδα από διαφήμιση (καθώς υπάρχουν πολλές διαφημιστικές πινακίδες στο Κόκκινο Χωράφι) και να μας πει αν έχει αποδοθεί το 40% από αυτά στον Δήμο, όπως προβλέπει ο Νόμος;

5. Τέλος, μπορεί να μας πει αν το συγκεκριμένο έγγραφο και τα σχετικά παραστατικά έχουν όντως υποβληθεί στον Πάρεδρο; Και αν έχουν εγκριθεί από αυτόν;

Και δυο ερωτήσεις για τη δημοτική αρχή:

1. Πρόσεξε όλα τα παραπάνω η δημοτική αρχή κατά τον «έλεγχο» που έκανε στα στοιχεία των σωματείων, πριν προβεί στη διανομή του δημοτικού χρήματος; Ή προέβη στη διανομή των χρημάτων χωρίς κανέναν έλεγχο;

2. Πώς αξιολογεί η δημοτική αρχή το προφανές συμπέρασμα που βγαίνει από το έγγραφο αυτό, ότι δηλαδή οι δημότες επιδοτούν τη λειτουργία του συγκεκριμένου σωματείου κατά 94% και μάλιστα διπλά (και δίδακτρα και δημοτική επιδότηση);

Αναμένοντας τις απαντήσεις από τους υπευθύνους, προκειμένου να αξιολογηθεί η αξιοπιστία του εγγράφου και κατ’ επέκταση, η αξιοπιστία των λόγων του κ. Α. Μπέτση και των πράξεων της δημοτικής αρχής.

11/9/2017