logo


Την προσεχή Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου στις 9.30 το πρωί θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Διονύσου με 14 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη. Ανάμεσά τους ο διαγωνισμός για τις απαραίτητες εργασίες στο Κοιμητήριο Διονύσου, χρόνιο αίτημα της περιοχής, προϋπολογισμού 61.322 ευρώ, που στόχο θα έχουν “την αισθητική αναβάθμιση και την βελτίωση της λειτουργικότητας και πρόσβασης προς τους χώρους ταφής”. Περιλαμβάνεται επίσης η διάθεση πίστωσης 5000 ευρώ για την προμήθεια τροφής για τα αδέσποτα ζώα στο Δήμο, ενώ εισήγηση ακόμη δεν υπάρχει για την κατακύρωση της σύμβασης συντήρησης των κτηρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2017 και ύψους 200.000 ευρώ, καθώς και για τη μελέτη αναφορικά με τις εργασίες που θα γίνουν με συνοπτικό διαγωνισμό στο Κλειστό του Διονύσου.

Αναλυτικά η Ημερήσια Διάταξη:

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αποζημίωση της A & G PAPER Α.Ε.Β.Ε, λόγω επίστρωσης ανοίγματος που προκλήθηκε στην ιδιοκτησία της, από συνεργείο του τμήματος ύδρευσης του ∆ήμου.
ΘΕΜΑ 2ο: Αποδοχή αίτησης δικηγόρου κου Εμμ. Φραντζεσκάκη, αναφορικά με την αμοιβή του.
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας τακτικού ελέγχου από ορκωτό ελεγκτή λογιστή των Οικονομικών Καταστάσεων του ∆ήμου για τις χρήσεις 2016-2017 και του καταργηθέντος ΝΠ∆∆ Οργανισμός Νεολαίας, Άθλησης και Πολιτισμού ∆ήμου ∆ιονύσου «Ο ΘΕΣΠΙΣ» για τη χρήση 2016.
ΘΕΜΑ 4ο: Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑΣ (6.500,00 €) και έγκριση απόδοσης Λογαριασμού.

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, τεχνικής μελέτης και όρων διακήρυξης της “Προμήθειας γραφικής ύλης, μικροαντικειμένων γραφείου, φωτοαντιγραφικού χαρτιού & εντύπων” του ∆ήμου ∆ιονύσου, συνολικού προϋπολογισμού 38.984,86€ συμ/νου ΦΠΑ.
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση πρακτικών διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων για τη σίτιση των δικαιούχων του Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήμου ∆ιονύσου και των νηπίων των παιδικών σταθμών του ΝΠ∆∆ «Η ΕΣΤΙΑ».
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση πρακτικού-κατακύρωση αποτελέσματος, ανακήρυξη οριστικού μειοδότη συνοπτικού διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς πολιτών για συμμετοχή σε εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις», προϋπολογισμού δαπάνης 72.419,60€ συμπ/νου ΦΠΑ 24%.
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, τεχνικής μελέτης και όρων διακήρυξης για την “Εκτέλεση εργασιών στο Κοιμητήριο της ∆.Κ. ∆ιονύσου” του ∆ήμου ∆ιονύσου, συνολικού προϋπολογισμού 61.332,26€ συμ/νου ΦΠΑ.

∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση Έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την «Προμήθεια Καρτών Κινητής Τηλεφωνίας για τους Αυτοματισμούς ∆εξαμενών και Αντλιοστασίων του ∆ήμου».

∆/ΝΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ/ ΤΜ. ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για την «Τεχνική Εξυπηρέτηση και Υποστήριξη καθώς και Ενημέρωση & Αναβάθμιση Λογισμικού εξοπλισμού».

ΤΜ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για «Προμήθεια υπολογιστών, εκτυπωτών, και λοιπού Μηχανογραφικού Εξοπλισμού.» (CPV: 30236000-2 – Α∆ΑΜ: 17REQ001875295), β) της σχετικής μελέτης και γ) των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού – Συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών του ∆ιαγωνισμού.

ΤΜ. ΤΟΠ. ΟΙΚΟΝ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΕΩΝ
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης, για την προμήθεια τροφών για τα αδέσποτα ζώα ∆ήμου ∆ιονύσου.

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΘΕΜΑ 13ο: Κατακύρωση της σύμβασης για την ανάθεση του έργου: «EΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017», προϋπολογισμού 200.000,00€ (με ΦΠΑ).

ΤΜ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση της τεχνικής μελέτης για την προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινου αθλητικού δαπέδου και υλικών εξοπλισμού αθλητικών γηπεδικών εγκαταστάσεων στο κλειστό γυμναστήριο της ∆Ε ∆ιονύσου, με Συνοπτικό ∆ιαγωνισμό.