logo


Κατά 4,5 περίπου εκατομμύρια ευρώ είναι μεωμένο, σε σχέση με πέρυσι, το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το 2017, όπως θα έρθει για συζήτηση στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την προσεχή Τρίτη 15 Νοεμβρίου. Χωρισμένο σε νέα και σε συνεχιζόμενα έργα και μελέτες, που αφορούν σε όλους τους τομείς της πόλης (αθλητισμό, πολιτισμό, σχολεία, υποδομές, κ.λπ.), το Τεχνικό Πρόγραμμα για το επόμενο έτος ανέρχεται συνολικώς στα 34.660.561 ευρώ έναντι των 39.059.643 ευρώ του περυσινού Προγράμματος.

Στα Νέα Έργα και Μελέτες, συνολικού ύψους 24.559.637 ευρώ, που δείχνουν και την πρόθεση κάθε φορά της Διοίκησης για επένδυση στις υποδομές και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, επαναλαμβάνονται εντούτοις κομμάτια αυτούσια- λέξη προς λέξη- από το περυσινό Πρόγραμμα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το κεφάλαιο με τίτλο Λοιπές Υπηρεσίες, ύψους 5.650.000 ευρώ, το οποίο μεταφέρθηκε σχεδόν ως είχε. Ενδεικτικά, στο κεφάλαιο περιλαμβάνονται η κατασκευή του Λυκείου στο Διόνυσο, η προσθήκη των 7 αιθουσών στο Δημοτικό της ίδιας περιοχής, η κατεδάφιση του παλιού και η ανέγερση νέου Δημοτικού στο Κρυονέρι, οι μελέτες στατικής επάρκειας όλων των δημοτικών κτηρίων, η συντήρηση και η επισκευή των σχολείων, αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί, καθώς και οι μελέτες και έρευνες για τη χρηματοδότηση δράσεων με τίτλο “Διόνυσος- έξυπνη και πράσινη πόλη του αύριο”, ενώ έχει απαλειφθεί το σημείο που αναφέρεται στη νομιμοποίηση και τακτοποίηση αυθαιρέτων κτηριακών εγκαταστάσεων του Δήμου.

Η ίδια εικόνα επικρατεί και στις υπόλοιπες εγγραφές του νέου Τεχνικού Προγράμματος, που αφορούν στις Υπηρεσίες Πολιτισμού- Αθλητισμού- Κοινωνικής Πολιτικής, Καθαριότητας-Ηλεκτροφωτισμού, Άρδευσης- Ύδρευσης-Αποχέτευσης, Τεχνικών Έργων και Νεκροταφείων, όπου συνεχίζουν να προγραμματίζονται τα ίδια νέα έργα.

Η ίδια επανάληψη παρατηρείται και στα συνεχιζόμενα από προηγούμενα έτη έργα και μελέτες, συνολικού ύψους 10.100.924 ευρώ: Οι ίδιες εγγραφές με την ίδια πάνω- κάτω δαπάνη μεταφέρονται από χρόνο σε χρόνο, δικαιολογώντας τη διαπίστωση που ακούγεται από τις παρατάξεις της μειοψηφίας, και υιοθετήθηκε από την Αντιδήμαρχο Οικονομικών Στ. Μαγγίνα στην Εκτελεστική Επιτροπή, περί χαμηλού ποσοστού υλοποίησης του Προγράμματος. Αξίζει πάντως να σημειωθεί εδώ πως μέσα στη χρονιά που τελειώνει, παραλήφθηκαν και ξεκίνησαν τη λειτουργία τους δυο Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, στη Ροδόπολη και το Κρυονέρι, καθώς και το 1ο Δημοτικό της Δροσιάς, που μεταφέρθηκε από του Καργάκου στο ανακαινισμένο κτήριο της οδού Αργυρουπόλεως, ενώ πραγματοποιήθηκαν αντιπλημμυρικές εργασίες μικρής κλίμακας σε διάφορα σημεία της πόλης. Μεγάλο ζητούμενο, εξάλλου, παραμένει η πορεία του έργου της αποχέτευσης, η οποία εξακολουθεί να προχωρεί με αργούς ρυθμούς και για την οποία ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Ευ. Λυρούδιας συνεχίζει να “χρωστάει” αναλυτική ενημέρωση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Υπενθυμίζεται, τέλος, πως σύμφωνα με παλαιότερο ρεπορτάζ της Οδού Διονύσου, 7 στα 7 τα Τοπικά Συμβούλια στις συνεδριάσεις τους το περασμένο καλοκαίρι για την εκπόνηση προτάσεων για το Τεχνικό Πρόγραμμα, είχαν εκφράσει γραπτώς τις διαμαρτυρίες τους, επειδή “δεν έχει γίνει τίποτα στην πόλη”, όπως χαρακτηριστικά κατέγραφαν στις σχετικές αποφάσεις τους.